This page in English

Maria Yilmaz

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFyaWEueWlsbWF6O29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301014

Rum: P2157

Forskningsämne

Om Maria Yilmaz

Maria Yilmaz är universitetsadjunkt i Arbetsterapi vid Örebro universitet sedan 1999. Hon har en arbetsterapeutexamen från Högskolan i Örebro 1988 och en magisterexamen i Vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi från Uppsala universitet 1998. Maria tog sin medicine licentiatexamen i Handikappvetenskap 2009 vid Örebro universitet.

Tidigare forskning

Marias licentiatuppsats genomfördes inom psykiatrisk verksamhet och syftade till att undersöka personers med schizofreni förmåga att interagera socialt och delta i vardagliga aktiviteter. 

Undervisning

Marias undervisning består huvudsakligen av att introducera nya studenter i ämnet arbetsterapi, handleda kandidatuppsatser samt vara seminarieledare vid examinationsseminarium för kandidatuppsatser. Hon undervisar även i arbetsterapi för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Uppdrag

Sedan augusti 2020 är Maria biträdande programansvarig för Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Rapporter