This page in English

Forskningsämne

Arbetsterapi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Marie Holmefur

Vetenskapsområden

  • Medicin

Arbetsterapi fokuserar på kunskap om hur mänsklig aktivitet påverkar individens utveckling, hälsa och välbefinnande. Ämnet omfattar även kunskap om hur människor väljer och prioriterar aktiviteter utifrån sina resurser och vad de upplever som meningsfullt att göra. Vidare hur sjukdom, skada samt fysiska, sociala och samhälleliga förhållanden, påverkar individens aktivitetsförmåga, aktivitetsmönster och delaktighet. Aktivitet som terapeutiskt medel och arbetsterapeutiska interventioner, som vidtas för att främja individens aktivitetsutförande, är också ett kunskapsområde inom ämnet arbetsterapi.

Forskningen inom arbetsterapi vid Örebro universitet syftar till att främja hälsa, aktivitet och delaktighet för personer med funktionshinder och funktionsnedsättning. Forskningsprojekten syftar till att dokumentera och utveckla arbetsterapeutiska interventioner och utvärdera dess effekt, utveckling och utvärdering av instrument för att mäta aktivitetsutförande eller till att beskriva görande i dagligt liv hos personer med funktionsnedsättning för att generera mer kunskap för att nå fördjupad förståelse av aspekter av vardagen i relation till aktivitet och delaktighet.

Avslutade projekt