This page in English

Marie Öhman

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303309

Rum: G2122

Marie Öhman

Om Marie Öhman

Marie Öhman är professor i idrott med didaktisk inriktning vid Örebro universitet och har undervisat på lärarutbildningen i över 20 år. Hon disputerade i ämnet sociologi och i sin forskning hämtar hon inspiration från bland annat Michel Foucaults arbeten om makt och styrning. Marie undervisar och forskar inom områden som rör kropp och kroppslighet i skolans undervisningspraktik och har författat många internationella vetenskapliga artiklar och kapitel i antologier inom detta fält. Hennes nuvarande forskning - Don´t touch – Pedagogical consequences of the ”forbidden” body in Physical Education – är finansierat av Centrum för Idrottsforskning (CIF) och handlar om fysisk beröring/fysisk interaktion mellan lärare och elev i idrott och hälsa undervisningen. Syftet med projektet är att undersöka det spänningsfält som uppstår mellan å ena sidan värnande av barns- och ungdomars säkerhet, trygghet och skydd från olika former av övergrepp i utbildningssammanhang, å andra sidan konsekvenser och möjliga risker med att en strävan efter skydd och värnande skulle kunna skapa en undervisningspraktik som saknar viktiga pedagogiska fysiska interaktioner. Öhman är ingår i forskargruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) och RISPA (Research in Sport and Physical Activity).

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Caldeborg, A. , Maivorsdotter, N. & Öhman, M. (2019). Touching the didactic contract: a student perspective on intergenerational touch in PE. Sport, Education and Society, 24 (3), 256-268.
Andersson, J. , Öhman, M. & Garrison, J. (2018). Physical education teaching as a caring act: techniques of bodily touch and the paradox of caring. Sport, Education and Society, 23 (6), 591-606.
Öhman, M. (2017). Losing touch: Teachers’ self-regulation in physical education. European Physical Education Review, 23 (3), 297-310.
Öhman, M. & Quennerstedt, A. (2017). Questioning the no-touch discourse in physical education from a children's rights perspective. Sport, Education and Society, 22 (3), 305-320.
Almqvist, J. , Meckbach, J. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2016). How Wii Teach Physical Education and Health. SAGE Open, 6 (4), 1-16.
Öhman, J. , Öhman, M. & Klas, S. (2016). Outdoor recreation in exergames: a new step in the detachment from nature?. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 16 (4), 285-302.
Tolgfors, B. & Öhman, M. (2016). The implications of assessment for learning in physical education and health. European Physical Education Review, 22 (2), 150-166.
Redelius, K. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2015). Communicating aims and learning goals in phyical education: part of a subject for learning?. Sport, Education and Society, 20 (5), 641-655.
Andersson, J. , Östman, L. & Öhman, M. (2015). I am sailing: towards a transactional analysis of 'body techniques'. Sport, Education and Society, 20 (6), 722-740.
Maivorsdotter, N. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2015). Students’ Aesthetic Experiences of Playing Exergames: A Practical Epistemology Analysis of Learning. International Journal of Games Based Learning, 5 (3), 11-24.
Öhman, M. , Almqvist, J. , Meckbach, J. & Quennerstedt, M. (2014). Competing for ideal bodies: a study of exergames used as teaching aids in schools. Critical Public Health, 24 (2), 196-209.
Larsson, H. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Heterotopias in physical education: towards a queer pedagogy?. Gender and Education, 26 (2), 135-150.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Armour, K. (2014). Sport and exercise pedagogy and questions about learning. Sport, Education and Society, 19 (7), 885-898.
Quennerstedt, M. , Annerstedt, C. , Barker, D. , Karlefors, I. , Larsson, H. , Redelius, K. & Öhman, M. (2014). What did they learn in school today?: A method for exploring aspects of learning in physical education. European Physical Education Review, 20 (2), 282-302.
Meckbach, J. , Gibbs, B. , Almqvist, J. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2013). Exergames as a Teaching Tool in Physical Education?. Sport Science Review, 12 (5-6), 369-385.
Meckbach, J. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2013). Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 22 (3), 39-43.
Öhman, J. & Öhman, M. (2013). Participatory approach in practice: an analysis of student discussions about climate change. Environmental Education Research, 19 (3), 324-341.
McCuaig, L. , Öhman, M. & Wright, J. (2013). Shepherds in the gym: employing a pastoral power analytic on caring teaching in HPE. Sport, Education and Society, 18 (6), 788-806.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2013). Why do Wii teach physical education in school?. Swedish Journal of Sport Research, 2.
Öhman, M. & Öhman, J. (2012). Harmoni eller konflikt?: en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar utveckling. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 8 (1), 59-72.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. & Öhman, M. (2012). Keep your eye on the ball: investigating artifacts-in-use in physical education. Interchange, 42 (3), 287-305.
Gibbs, B. , Almqvist, J. , Meckbach, J. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). TV-spel som läromedel i idrott och hälsa?. Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen, 2 (8), 11-14.
Quennerstedt, M. , Öhman, J. & Öhman, M. (2011). Investigating learning in physical education: a transactional approach. Sport, Education and Society, 16 (2), 159-177.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2011). TV- och dataspel som hälsofostrare. Idrott & Hälsa (6), 34-35.
Öhman, M. (2010). Analysing the direction of socialisation from a power perspective. Sport, Education and Society, 15 (4), 393-409.
Öhman, M. (2008). Att analysera socialisationens riktning ur ett maktperspektiv. Utbildning och Demokrati, 17 (3), 69-88.
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2008). Feel good—be good: subject content and governing processes in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 13 (4), 365-379.
Webb, L. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2008). Healthy bodies: construction of the body and health in physical education. Sport, Education and Society, 13 (4), 353-372.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Eriksson, C. (2008). Physical education in Sweden: a national evaluation. Education-line, 1-17.
Öhman, M. & Öhman, J. (2008). Power in action: Possibilities and restraints in ESD practice. Envigogika, 3 (1).
Almqvist, J. , Kronlid, D. , Quennerstedt, M. , Öhman, J. , Öhman, M. & Östman, L. (2008). Pragmatiska studier av meningsskapande. Utbildning och Demokrati, 17 (3), 11-24.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2008). Swedish physical education research. Physical Education and Sport Pedagogy, 13 (4), 295-302.
Almqvist, J. , Kronlid, D. , Quennerstedt, M. , Öhman, J. , Öhman, M. & Östman, L. (2008). Tema: Didaktiska undersökningar. Utbildning och Demokrati, 17 (3), 5-10.
Öhman, M. (2007). Den rätta viljan: idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv. Utbildning och Demokrati, 16 (2), 95-112.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2007). Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott och hälsa?. Utbildning och Demokrati, 16 (2), 5-16.

Doktorsavhandlingar

Öhman, M. (2007). Kropp och makt i rörelse. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Öhman, M. & Öhman, J. (2019). Power and governance in environmental and sustainability education practice. I: Katrien Van Poeck, Leif Östman and Johan Öhman, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (ss. 185-193). Milton Park and New York: Routledge.
Öhman, M. , Segolsson, J. , Quennerstedt, A. , Lennqvist Lindén, A. & Tolgfors, P. (2017). Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang. I: Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (ss. 155-171). Lund: Studentlitteratur AB.
Öhman, M. & Grundberg Sandell, C. (2015). The pedagogical consequences of ‘no touching’ in Physical Education: the case of Sweden. I: Heather Piper, Touch in Sports Coaching and Physical Education: Fear, Risk and Moral Panic (ss. 70-84). New York: Routledge.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. , Meckbach, J. , Almqvist, J. , Maivorsdotter, N. , Gibbs, B. , Nyberg, G. & Bäckström, Å. (2015). TV-spel som hälsofostran?. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2015 (ss. 183-194). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Salutogenic approaches to health and the body. I: Katie Fitzpatcrick & Richard Tinning, Health education: Critical perspectives (ss. 190-203). London: Routledge.
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2012). Observational studies. I: Kathleen Armour, Doune Macdonald, Research methods in physical education and youth sport (ss. 189-203). London: Routledge.
Öhman, M. & Öhman, J. (2011). Kroppen i friluftslivet. I: Klas Sandell, Johan Arnegård, Erik Backman, Friluftssport och äventyrsidrott: utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (ss. 147-172). Lund: Studentlitteratur AB.
Öhman, M. (2010). ”Du darfst nicht am Boden klebenbleiben”. I: Lill-Ann Körber, Stefanie von Schnurbein, Gesundheit/Krankheit: Kulturelle Differenzierungsprozesse um Körper, Geschlecht und Macht in Skandinavien (ss. 99-126). Berlin: Humboldt-Universität.
Öhman, M. (2008). "Du får inte sitta fast i golvet": en undersökning av styrningsprocesser i skolämnet idrott och hälsa. I: Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein, Hälsa - makt, tolkning, styrning (ss. 89-112). Stockholm: Institutet för framtidsstudier.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Öhman, J. (2007). Friluftsliv, hälsa och livskvalitet. I: Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell, Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och livskvalitet (ss. 195-208). Stockholm: Liber.
Öhman, M. (2007). Styrning i ”jumpasalen”: analys av videoinspelad undervisningspraktik. I: Mats Börjesson, Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken (ss. 128-146). Malmö: Liber.
Eriksson, C. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2005). Idrott och hälsa: ett ämne för hälsa i rörelse!?. I: Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003: nuläge och framåtblickar (ss. 177-195). Stockholm: Skolverket.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2004). Att skapa hälsosamma kroppar. I: Göran Patriksson, SVEBIS årsbok: aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. Lund: SVEBI.
Öhman, J. & Sundberg, M. (2004). Rörelse i naturen: ett alternativt kroppsmöte. I: Iann Lundegård, Per-Olof Wickman, Ammi Wohlin, Utomhusdidaktik (ss. 171-186). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Larsson, H. , Quennerstedt, M. , Caldeborg, A. , Janemalm, L. , Ridderlund, S. , Segolsson, J. , Vesterlund, S. , Barker, D. & et al. (2017). Teachers as researchers investigating their PE practice!. Konferensbidrag vid British Educational Research Association BERA-conference in University of Sussex, Brighton, 4th-7th sept 2017.
Caldeborg, A. , Maivorsdotter, N. & Öhman, M. (2017). Touching the didactic contract: a student perspective on intergenerational touch in PE. Konferensbidrag vid European Educational Research Association (ECER), Copenhagen, Denmark, 22-25 Aug, 2017.
Sund, L. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2016). The Embodied Social Studies Classroom. Konferensbidrag vid ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016.
Redelius, K. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Communicating aims and outcomes in PE: part of a subject for learning?. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Almqvist, J. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). How Wii teach Physical Education and Health. Konferensbidrag vid BERA - British Educational Research Association, Annual Conference, Institute of Education, London, 23rd - 25th September 2014.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Maivorsdotter, N. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2014). Learning and active video gaming in school. Konferensbidrag vid BERA - British Educational Research Association, Annual Conference, Institute of Education, London, 23rd - 25th September 2014..
Larsson, H. , Annerstedt, C. , Barker, D. , Karlefors, I. , Quennerstedt, M. , Redelius, K. & Öhman, M. (2014). Physical education: a subject for learning?. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Teachers-as-researchers exploring PE-practice. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Meckbach, J. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2014). Use of exergames in PE: Exergames as a teaching tool?. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Maivorsdotter, N. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2014). Young people’s aesthetic experience of playing Wii. Konferensbidrag vid BERA - British Educational Research Association, Annual Conference, Institute of Education, London, 23rd - 25th September 2014..
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). Adopting a Salutogenic Approach in Health Education: Possibilities and Risks. Konferensbidrag vid ECER 2013, Creativity and Innovation in Educational Research.
Redelius, K. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). Det glömda lärobjektet i idrott och hälsa. Konferensbidrag vid SVEBIs Utbildnings- och forskningskonferens, Stockholm, 20-21 november 2013.
Meckbach, J. , Gibbs, B. , Almqvist, J. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). Exergames som läromedel i idrott och hälsa?. Konferensbidrag vid SVEBIs utbildnings- och forskningskonferens.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Maivorsdotter, N. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2013). LEXIS: Learning and Exergames in School. Konferensbidrag vid SVEBI - Utbildnings och forskningskonferens, 20-21 november 2013, Stockholm, Sweden.
Larsson, H. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2013). Queering physical education 2.0. Konferensbidrag vid Nordplus-Idrott conference, Odense, Denmark, May 6-8, 2013.
Redelius, K. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). The hidden learning objects in pe: problematic or not?. I: Balagué, N., Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J., Tarragó, R., Tsolakidis, E., 18th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 26th - 29th June 2013, Barcelona – Spain BOOK OF ABSTRACTS. Konferensbidrag vid 18th annual Congress of the European college of sport science,(ECSS) Barcelona, Spain, June 26-29 2013 (ss. 330-331). European College of Sport Science.
Larsson, H. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). Normkritisk undervisning i idrott och hälsa?: Ett queert fall. I: SVEBIs forskningskonferens, Perspektiv på idrottens prestationssystem från debut till avslut. Konferensbidrag vid SVEBIs forskningskonferens, Perspektiv på idrottens prestationssystem – från debut till avslut, Umeå, 14-15 nov 2012 (ss. 1-10).
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). Sport pedagogy and questions about learning. Konferensbidrag vid ICSEMIS Conference, Glasgow, UK, July 19-24th, 2012.
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2012). “Three, two, one – measure, measure, measure – done”: a study of exergames in physical education. Konferensbidrag vid International Conference of the Australian association for research in education (AARE), Sydney, Australia, December 2-6, 2012.
Almqvist, J. , Öhman, M. , Meckbach, J. & Quennerstedt, M. (2012). What do Wii teach in PE?. I: ECER 2012, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Konferensbidrag vid ECER - European College of Educational research, Cadiz, Spain, 17-21 September, 2012.
Quennerstedt, M. , Öhman, J. & Öhman, M. (2009). Investigating learning in physical education. Konferensbidrag vid BERA Conference 2009, Manchester, UK.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2008). On the use of artefacts in physical education. Konferensbidrag vid AARE Conference 2008, Brisbane, Australien.
Almqvist, J. , Quennerstedt, M. , Öhman, J. , Öhman, M. & Östman, L. (2008). Pragmatic investigation: studies of meaning-making in educational practices. Konferensbidrag vid NFPF/NERA Conference 2008.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Almqvist, J. (2008). Vaulting horses, basket balls and lines in the floor: understanding artefacts in physical education. Konferensbidrag vid BERA Conference 2008, Edinburgh, UK.
Eriksson, C. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2007). Physical education in Sweden. Konferensbidrag vid Health promotion.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Physical education in Sweden. Konferensbidrag vid BERA Conference 2005. Pontypridd, UK.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: I. methodological approaches and challenges. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: II. on the importance of subject content and focus. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: III. ”More for boys than girls?”. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.

Manuskript

Rapporter

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Idrott och hälsa – ämnesrapport NU-03.. Stockholm: Fritzes.