This page in English

Marinette Grimbeek

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 302483

Rum: U1150

Marinette Grimbeek

Om Marinette Grimbeek

Marinette Grimbeek är fil.dr i engelska och skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum vid Örebro universitetsbibliotek. Hon ger stöd i akademiskt skrivande på engelska till studenter, doktorander och forskare.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag