This page in English

Marita Andersson Grönlund

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFyaXRhLmFuZGVyc3Nvbi1ncm9ubHVuZDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301343

Rum: X5501

Marita Andersson Grönlund
Forskningsämne

Om Marita Andersson Grönlund

Marita Andersson Grönlund, professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot oftalmologi, forskar framför allt om synen hos för tidigt födda barn kopplat till risken för bland annat hjärtkärlsjukdomar senare i livet.

– Idag är väldigt lite känt om hur ögon och syn påverkas hos barn som är födda måttligt för tidigt, säger hon.

Marita Andersson Grönlund har lång erfarenhet av ledande befattningar som läkare och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon är nu sedan vårterminen 2022 också programansvarig för Läkarprogrammet vid Örebro universitet.

– Jag ser min nya roll som att framför allt vara en brygga mellan universitetet och den kliniska verksamheten på USÖ, med forskning och utbildning i centrum, säger hon.

Marita Andersson Grönlund har i en forskargrupp och i samarbete med Jovanna Dahlgren, professor vid Göteborgs universitet, studerat en kohort av barn födda mellan 2002 och 2004, alla födda måttligt till sent prematurt - till att barnen blivit mellan 15 och 17 år gamla.

Målet med projektet är att studera ögat och synsystemets utveckling och funktion i relation till tillväxt, neuropsykiatriska diagnoser och hjärtkärlsjukdomar hos dessa måttligt för tidigt födda barn, med eller utan tillväxthämning. Dessutom undersöker forskargruppen också om havandeskapsförgiftning hos modern påverkar utvecklingen av ögon och synen hos barnet.

– Inte bara barn födda extremt för tidigt, utan även barn födda måttligt för tidigt, har visats sig ha en ökad risk för bland annat hjärtkärlsjukdomar senare i livet, säger Marita Andersson Grönlund.

Synsystemets funktion kan mätas med relativa enkla metoder och objektiva mätningar kan utföras av synnerv, näthinnans tjocklek och näthinnekärl.  Konsekvenserna för ögon och synutveckling av att vara extremt för tidigt född är relativt välkänt, men väldigt lite är känt om hur synen och ögonen påverkas hos barn födda måttligt för tidigt.

– Eftersom hjärnans tillväxt och synsystemet inte är färdigutvecklat vid födseln borde förebyggande åtgärder och behandling kunna ge positiva effekter även senare i barnaåren, säger hon

Forskningen omfattar allt fler barn, eftersom andelen för tidigt födda och tillväxthämmade barn ökar. Det är därför av stor vikt att studera ögats utveckling och synfunktion kopplat till utveckling av bland annat hjärtkärlsjukdomar enligt Marita Andersson Grönlund.

I Örebro gäller det för henne att kombinera klinisk forskning, utbildning och klinik med speciell inriktning mot barnoftalmologi.

– Det är viktigt för mig att få arbeta med något som jag tycker är givande och utvecklande, något som har betydelse och kan göra skillnad, inte bara för mig själv utan framför allt för andra, säger hon.

Marita Andersson Grönlund har bland annat varit universitetssjukhusöverläkare, chef för läkare inom ögonsjukvården, docent, och adjungerad universitetslektor med kursansvar ögonkursen på Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet.

– Det ligger mig särskilt varmt om hjärtat att handleda doktorander och andra studenter. Jag ser också fram emot att få vara delaktig i den fortsatta utbyggnaden, såväl av utbildningen på Läkarprogrammet vid Örebro universitet, som den kliniska forskningen om ögon vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag