This page in English

Martin Gunnarsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Martin Gunnarsson
Forskningsämne

Om Martin Gunnarsson

Martin Gunnarsson är docent i neurologi vid Örebro universitet kombinerat med en överläkartjänst på Universitetssjukhuset i Örebro.

Martin är utbildad vid Umeå universitet och disputerade 2001 inom ämnet immunologi med avhandlingen “The conformational complexity of alpha2-macroglobulin and its relation to multiple sclerosis”.  Han tog läkarexamen 2002, erhöll läkarlegitimation 2004 och blev specialist i neurologi 2009.

Forskning

Martin Gunnarssons forskning är huvudsakligen inriktad mot neuroinflammation och olika aspekter av sjukdomen multipel skleros (MS). Från att tidigare främst ha ägnat sig åt experimentell forskning har projekten under senare år varit av klinisk eller translationell karaktär. Forskningen har bl a kretsat kring riskfaktorer, sjukdomsmekanismer och monitorering av sjukdomsaktivitet vid MS. Några projekt har också innefattat klinisk behandlingsforskning och Martin har varit prövare i ett flertal kliniska prövningar, både randomiserade och observationella. Att studera sjukdomsförloppet vid MS med olika biomarkörer och radiologiska tekniker har varit av särskilt intresse. Martin samarbetar inom MS-fältet nationellt och internationellt.

Undervisning

Martin Gunnarsson har under åren 2011-2016 ansvarat för uppbyggnaden av tema neuro-rörelse inom läkarprogrammet vid Örebro universitet. Han har haft många olika undervisningsuppdrag i läkarprogram och andra vårdprofessionsutbildningar samt verkat som examinator, och handleder aktivt studenter på forskarutbildningsnivå. Martin har också föreläst i och arrangerat olika vidareutbildningar, konferenser och symposier inom hälso- och sjukvård och var ordförande för Svensk Neurologiveckan 2016.

Samarbeten och uppdrag

Martin Gunnarsson har tidigare varit verksamhetschef för neuroverksamheter vid Universitetssjukhuset i Örebro och är numera prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Han har varit ordförande för Svenska Neurologföreningen och ledamot i nationella programområdet för nervsystemets sjukdomar. Martin har även varit nationell SPUR-koordinator i neurologi, ledamot i AT-nämnden och Svenska MS-sällskapets styrelse samt medverkat i arbetat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid MS.  Martin är styrelseledamot i Nyckelfonden.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag