This page in English

Martin Gunnarsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Martin Gunnarsson

Forskningsämne

Om Martin Gunnarsson

Martin Gunnarsson är docent i neurologi vid Örebro universitet kombinerat med en överläkartjänst på Universitetssjukhuset i Örebro.

Martin är utbildad vid Umeå universitet och disputerade 2001 inom ämnet immunologi med avhandlingen “The conformational complexity of alpha2-macroglobulin and its relation to multiple sclerosis”.  Han tog läkarexamen 2002, erhöll läkarlegitimation 2004 och blev specialist i neurologi 2009.

Forskning

Martin Gunnarssons forskning är huvudsakligen inriktad mot neuroinflammation och olika aspekter av sjukdomen multipel skleros (MS). Från att tidigare främst ha ägnat sig åt experimentell forskning har projekten under senare år varit av klinisk eller translationell karaktär. Forskningen har bl a kretsat kring riskfaktorer, sjukdomsmekanismer och monitorering av sjukdomsaktivitet vid MS. Några projekt har också innefattat klinisk behandlingsforskning och Martin har varit prövare i ett flertal kliniska prövningar, både randomiserade och observationella. Att studera sjukdomsförloppet vid MS med olika biomarkörer och radiologiska tekniker har varit av särskilt intresse. Martin samarbetar inom MS-fältet nationellt och internationellt.

Undervisning

Martin Gunnarsson har under åren 2011-2016 ansvarat för uppbyggnaden av tema neuro-rörelse inom läkarprogrammet vid Örebro universitet. Han har haft många olika undervisningsuppdrag i läkarprogram och andra vårdprofessionsutbildningar samt verkat som examinator, och handleder aktivt studenter på forskarutbildningsnivå. Martin har också föreläst i och arrangerat olika vidareutbildningar, konferenser och symposier inom hälso- och sjukvård och var ordförande för Svensk Neurologiveckan 2016.

Samarbeten och uppdrag

Martin Gunnarsson har tidigare varit verksamhetschef för neuroverksamheter vid Universitetssjukhuset i Örebro och är numera prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Han har varit ordförande för Svenska Neurologföreningen och ledamot i nationella programområdet för nervsystemets sjukdomar. Martin har även varit nationell SPUR-koordinator i neurologi, ledamot i AT-nämnden och Svenska MS-sällskapets styrelse samt medverkat i arbetat med Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid MS.  Martin är styrelseledamot i Nyckelfonden.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Grut, V. , Biström, M. , Salzer, J. , Stridh, P. , Jons, D. , Gustafsson, R. , Fogdell-Hahn, A. , Huang, J. & et al. (2021). Cytomegalovirus seropositivity is associated with reduced risk of multiple sclerosis: a presymptomatic case-control study. European Journal of Neurology, 28 (9), 3072-3079.
Biström, M. , Jons, D. , Engdahl, E. , Gustafsson, R. , Huang, J. , Brenner, N. , Butt, J. , Alonso-Magdalena, L. & et al. (2021). Epstein-Barr virus infection after adolescence and Human herpesvirus 6A as risk factors for multiple sclerosis. European Journal of Neurology, 28 (2), 579-586.
Biström, M. , Hultdin, J. , Andersen, O. , Alonso-Magdalena, L. , Jons, D. , Gunnarsson, M. , Vrethem, M. & Sundström, P. (2021). Leptin levels are associated with multiple sclerosis risk. Multiple Sclerosis, 27 (1), 19-27.
Petersson, M. , Feresiadou, A. , Jons, D. , Ilinca, A. , Lundin, F. , Johansson, R. , Budzianowska, A. , Roos, A. & et al. (2021). Patient-Reported Symptom Severity in a Nationwide Myasthenia Gravis Cohort: Cross-sectional Analysis of the Swedish GEMG Study. Neurology.
Westerdahl, E. , Gunnarsson, M. , Wittrin, A. & Nilsagård, Y. (2021). Pulmonary Function and Respiratory Muscle Strength in Patients with Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis International, 2021.
Forsberg, L. , Kågström, S. , Leandersson, Å. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2020). A swedish post-market surveillance study: long-term effectiveness and safety of cladribine tablets (IMSE 10) for patients treated at least 12 months. Multiple Sclerosis, 26 (3 Suppl.), 254-254.
Forsberg, L. , Kågström, S. , Leandersson, Å. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2020). A swedish post-market surveillance study: long-term effectiveness and safety of dimethyl fumarate (imse 5) for patients treated at least 36 months: on-demand eposters p0001-p0286. Multiple Sclerosis, 26 (3 Suppl.), 254-255.
Leandersson, Å. , Kågström, S. , Forsberg, L. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2020). A swedish post-market surveillance study of the long-term effectiveness and safety of alemtuzumab (imse 3) for patients treated for at least 36 months. Multiple Sclerosis, 26 (3 Suppl.), 252-253.
Forsberg, L. , Kågström, S. , Leandersson, Å. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2020). A swedish post-market surveillance study of the long-term effectiveness and safety of teriflunomid (IMSE 4) for patients treated at least 36 months. Multiple Sclerosis, 26 (3 Suppl.), 253-254.
Alping, P. , Askling, J. , Burman, J. , Fink, K. , Fogdell-Hahn, A. , Gunnarsson, M. , Hillert, J. , Langer-Gould, A. & et al. (2020). Cancer Risk for Fingolimod, Natalizumab, and Rituximab in Multiple Sclerosis Patients. Annals of Neurology, 87 (5), 688-699.
Granqvist, M. , Burman, J. , Gunnarsson, M. , Lycke, J. , Nilsson, P. , Olsson, T. , Sundström, P. , Svenningsson, A. & et al. (2020). Comparative effectiveness of dimethyl fumarate as the initial and secondary treatment for MS. Multiple Sclerosis, 26 (12), 1532-1539.
Kågström, S. , Leandersson, Å. , Forsberg, L. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2020). Efficacy and safety in patients treated with natalizumab for at least 10 years - real-world data from a swedish national surveillance study (IMSE 1). Multiple Sclerosis, 26 (3 Suppl.), 279-280.
Luna, G. , Alping, P. , Burman, J. , Fink, K. , Fogdell-Hahn, A. , Gunnarsson, M. , Hillert, J. , Langer-Gould, A. & et al. (2020). Infection Risks Among Patients With Multiple Sclerosis Treated With Fingolimod, Natalizumab, Rituximab, and Injectable Therapies. JAMA Neurology, 77 (2), 184-191.
Kågström, S. , Leandersson, Å. , Forsberg, L. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2020). Real-world data of peginterferon beta-1a from a swedish national post-marketing surveillance study (IMSE 6) - effectiveness and safety profile. Multiple Sclerosis, 26 (3 Suppl.), 302-302.
Leandersson, Å. , Kågström, S. , Forsberg, L. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2020). Relation of edss to patient-reported outcome measurements in ms: real-world data from a swedish nationwide study of fingolimod (imse 2). Multiple Sclerosis, 26 (3 Suppl.), 187-188.
Forsberg, L. , Kågström, S. , Fält, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2019). A Swedish Nationwide study of the long-term effectiveness and safety of teriflunomid based on data from the Swedish "Immunomodulation and Multiple Sclerosis Epidemiology" Study (IMSE 4). Multiple Sclerosis, 25 (Suppl. 2), 316-316.
Fält, A. , Kågström, S. , Forsberg, L. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2019). A swedish post-market surveillance study of the long-term effectiveness and safety of alemtuzumab (IMSE 3) for patients treated at least 24 months. Multiple Sclerosis, 25 (Suppl. 2), 327-328.
Fält, A. , Kågström, S. , Forsberg, L. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2019). A Swedish real word study of the long-term effectiveness and safety of fingolimod (IMSE 2) with focus on patients treated at least 48 months. Multiple Sclerosis, 25 (Suppl. 2), 536-537.
Forsberg, L. , Kågström, S. , Fält, A. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2019). Clinical effectiveness of dimethyl fumarate with focus on patients treated at least 36 months - a Swedish nationwide study of the long-term effectiveness and safety of dimethyl fumarate (IMSE5). Multiple Sclerosis, 25 (Suppl. 2), 316-317.
de Flon, P. , Laurell, K. , Sundström, P. , Blennow, K. , Söderström, L. , Zetterberg, H. , Gunnarsson, M. & Svenningsson, A. (2019). Comparison of plasma and cerebrospinal fluid neurofilament light in a multiple sclerosis trial. Acta Neurologica Scandinavica, 139 (5), 462-468.
Kågström, S. , Fält, A. , Forsberg, L. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2019). Improved clinical outcomes in patients treated with natalizumab for at least 8 years - real-world data from a Swedish national post-marketing surveillance study (IMSE 1). Multiple Sclerosis, 25 (Suppl. 2), 763-764.
Biström, M. , Hultdin, J. , Andersen, O. , Alonso-Magdalena, L. , Jons, D. , Gunnarsson, M. , Vrethem, M. & Sundström, P. (2019). Leptin levels are associated with multiple sclerosis risk. Multiple Sclerosis, 25 (Suppl. 2), 904-904.
Alping, P. , Piehl, F. , Langer-Gould, A. , Frisell, T. , Burman, J. , Fink, K. , Fogdell-Hahn, A. , Gunnarsson, M. & et al. (2019). Validation of the Swedish Multiple Sclerosis Register Further Improving a Resource for Pharmacoepidemiologic Evaluations. Epidemiology, 30 (2), 230-233.
Demirbüker, S. S. , Kågström, S. , Fält, A. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2018). A Swedish nationwide pharmaco-epidemiological and genetic study of the long-term safety and effectiveness of dimethyl fumarate (IMSE 5). Multiple Sclerosis, 24 (Suppl. 2), 701-702.
Kågström, S. , Fält, A. , Demirbüker, S. S. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2018). A Swedish nationwide pharmaco-epidemiological and genetic study of the long-term safety and effectiveness of natalizumab (IMSE 1). Multiple Sclerosis, 24 (Suppl. 2), 699-700.
Fält, A. , Kågström, S. , Demirbuker, S. S. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2018). A Swedish nationwide pharmaco-epidemiological study of the long-term safety and effectiveness of alemtuzumab (IMSE 3). Multiple Sclerosis, 24 (Suppl. 2), 706-707.
Fält, A. , Kågström, S. , Demirbüker, S. S. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2018). A Swedish nationwide pharmaco-epidemiological study of the long-term safety and effectiveness of fingolimod (IMSE 2). Multiple Sclerosis, 24 (Suppl. 2), 696-697.
Demirbüker, S. S. , Kågström, S. , Fält, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. , Lycke, J. & et al. (2018). A Swedish nationwide pharmaco-epidemiological study of the long-term safety and effectiveness of teriflunomid (IMSE 4). Multiple Sclerosis, 24 (Suppl. 2), 922-923.
Krauss, W. , Gunnarsson, M. , Nilsson, M. & Thunberg, P. (2018). Conventional and synthetic MRI in multiple sclerosis: a comparative study. European Radiology, 28 (4), 1692-1700.
Biström, M. , Andersen, O. , Alonso-Magdalena, L. , Gunnarsson, M. , Vrethem, M. , Hultdin, J. & Sundström, P. (2018). High serum concentrations of vitamin D may protect against multiple sclerosis. Multiple Sclerosis, 24 (Suppl. 2), 1001-1002.
de Flon, P. , Söderström, L. , Laurell, K. , Dring, A. , Sundström, P. , Gunnarsson, M. & Svenningsson, A. (2018). Immunological profile in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis after treatment switch to rituximab and compared with healthy controls. PLOS ONE, 13 (2).
Kågström, S. , Fält, A. , Demirbuker, S. S. , Berglund, A. , Hillert, J. , Nilsson, P. , Dahle, C. , Svenningsson, A. & et al. (2018). Real-world longitudinal data of peginterferon beta-1a from a Swedish national post-marketing surveillance study (IMSE 6) - efficacy and safety profile. Multiple Sclerosis, 24 (Suppl. 2), 927-928.
de Flon, P. , Laurell, K. , Söderström, L. , Gunnarsson, M. & Svenningsson, A. (2017). Improved treatment satisfaction after switching therapy to rituximab in relapsing-remitting MS. Multiple Sclerosis, 23 (9), 1249-1257.
Novakova, L. , Zetterberg, H. , Sundström, P. , Axelsson, M. , Khademi, M. , Gunnarsson, M. , Malmeström, C. , Svenningsson, A. & et al. (2017). Monitoring disease activity in multiple sclerosis using serum neurofilament light protein. Neurology, 89 (22), 2230-2237.
Novakova, L. , Zetterberg, H. , Axelsson, M. , Sundström, P. , Khademi, M. , Gunnarsson, M. , Malmeström, C. , Svenningsson, A. & et al. (2017). Neurofilament light in serum for monitoring multiple sclerosis: A new quantitative tool for measuring disease activity and therapeutic response. European Journal of Neurology, 24 (Suppl. 1), 577-577.
de Flon, P. , Söderström, L. , Laurell, K. , Gunnarsson, M. & Svenningsson, A. (2016). Changes of cerebrospinal fluid cytokine profile as a result of switching from first line MS-therapies to rituximab. Multiple Sclerosis Journal, 22 (Suppl. 3), 622-622.
Westerdahl, E. , Wittrin, A. , Kånåhols, M. , Gunnarsson, M. & Nilsagård, Y. (2016). Deep breathing exercises with positive expiratory pressure in patients with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Clinical Respiratory Journal, 10 (6), 698-706.
de Flon, P. , Gunnarsson, M. , Laurell, K. , Söderström, L. , Birgander, R. , Lindqvist, T. , Krauss, W. , Dring, A. & et al. (2016). Reduced inflammation in relapsing-remitting multiple sclerosis after therapy switch to rituximab. Neurology, 87 (2), 141-147.
Nilsagård, Y. , Westerdahl, E. , Wittrin, A. & Gunnarsson, M. (2016). Walking Distance as a Predictor of Falls in People With Multiple Sclerosis. Physiotherapy Research International, 21 (2), 102-108.
Westerdahl, E. , Wittrin, A. , Kånåhols, M. , Gunnarsson, M. & Nilsagård, Y. (2015). Breathing exercises for patients with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Physiotherapy, 101 (Sup. 1).
Gunnarsson, M. , Udumyan, R. , Bahmanyar, S. , Nilsagård, Y. & Montgomery, S. (2015). Characteristics in childhood and adolescence associated with future multiple sclerosis risk in men: cohort study. European Journal of Neurology, 22 (7), 1131-1137.
Burman, J. , Iacobaeus, E. , Svenningsson, A. , Lycke, J. , Gunnarsson, M. , Nilsson, P. , Vrethem, M. , Fredrikson, S. & et al. (2014). Autologous haematopoietic stem cell transplantation for aggressive multiple sclerosis: the Swedish experience. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 85 (10), 1116-1121.
Westerdahl, E. , Wittrin, A. , Kånåhols, M. , Gunnarsson, M. & Nilsagård, Y. (2014). Breathing exercises for patients with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. European Respiratory Journal, 44.
Nilsagård, Y. , Westerdahl, E. , Wittrin, A. & Gunnarsson, M. (2014). Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Multiple Sclerosis, 20 (7), 992-992.
Axelsson, M. , Malmeström, C. , Gunnarsson, M. , Zetterberg, H. , Sundstrom, P. , Lycke, J. & Svenningsson, A. (2014). Immunosuppressive therapy reduces axonal damage in progressive multiple sclerosis. Multiple Sclerosis, 20 (1), 43-50.
Wittrin, A. , Nilsagård, Y. , Westerdahl, E. & Gunnarsson, M. (2013). Self-assessment of walking ability in patients with multiple sclerosis and its impact on the expanded disability status scale (EDSS) score. Multiple Sclerosis, 19 (11), 118-118.

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Westerdahl, E. , Wittrin, A. , Kånåhols, M. , Gunnarsson, M. & Nilsagård, Y. (2015). Breathing exercises for patient with multiple sclerosis. Konferensbidrag vid Fysioterapi 2015, Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, 21-23 okt, 2015..