This page in English

Martin Vink

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Vink, M. (2002). Phosphorylation in the thylakoid membrane: role of substrate activation. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ohad, I. , Vink, M. , Zer, H. , Herrmann, R. G. & Andersson, B. (2001). Novel Aspects on the Regulation of Thylakoid Protein Phosphorylation. I: Eva-Mari Aro, Bertil Andersson, Regulation of Photosynthesis (ss. 419-432). . Springer, Dordrecht.