This page in English

Maryam de Brun

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Maryam de Brun
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Maryam de Brun

Om Maryam Saeedi

Maryam Saeedi är ST-läkare med forskningsinriktning på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Hon är även doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet sedan 2018.

Forskning  

Målet med Maryams forskning är att bidra till evidens om diagnoskriterier och screeningmetod för graviditetsdiabetes. Maryam är styrgruppsmedlem i CDC4G studien, som är en del i hennes avhandling. Se Engelsk version för detaljer.

Hennes forskningshandledare är Helena Fadl och David Simmons.

Utbildning

Maryam är basgruppshandeldare på läkarutbildningen, Örebro Universitet.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Fadl, H. , Saeedi, M. , Montgomery, S. , Magnuson, A. , Schwarcz, E. , Berntorp, K. , Sengpiel, V. , Storck-Lindholm, E. & et al. (2019). Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden: a stepped wedge national cluster randomised controlled trial-the CDC4G study protocol. BMC Pregnancy and Childbirth, 19 (1).

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Saeedi, M. , Simmons, D. , Magnuson, A. , Montgomery, S. & Fadl, H. (2018). The CDC4G trial: Impact of Changing Diagnostic Criteria for Gestational diabetes in Sweden – a stepped wedge national cluster randomised controlled trial-study protocol. Konferensbidrag vid Diabetes Pregnancy Study Group (DPSG) Meeting 2018, Rome, Italy, September 27-30, 2018.
Saeedi, M. , Hanson, U. & Fadl, H. (2017). Evaluation of screening methods for Gestational diabetes mellitus in Sweden. I: 49th Annual Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group Abstract book. Konferensbidrag vid 49th Annual Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group (EASD), Nyborg, Denmark, September 7-10, 2017 (ss. 79-80).