This page in English

Mats Lindberg

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mats Lindberg

Forskningsämne

Om Mats Lindberg

Information om Mats Lindberg finns på den engelska sidan.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindberg, M. (2017). Qualitative analysis of ideas and ideological content. I: Boréus, Kristina and Bergström, Göran, Analyzing text and discourse: eight approaches for the social sciences (ss. 86-121). London: Sage Publications.
Lindberg, M. (2013). "Inledning". I: Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin: Första boken. Kapitalets produktionsprocess (ss. V-XLIII). Lund: Arkiv Förlag.