This page in English

Mehdi Goodarzi

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303907

Rum: T2271

Mehdi Goodarzi
Forskningsämne

Om Mehdi Goodarzi

Mehdi Goodarzi är en universitetslektor i maskinteknik. Han disputerade vid Ruhr-universitetet i Bochum i Tyskland och arbetade i skärningspunkten mellan maskinteknik, teoretisk materialvetenskap och tillämpad matematik.

Innan han började på Örebro universitet 2021 tillbringade han flera år i olika branscher med konsult-, teknisk förvaltning- och ingenjörsroller. Under denna tid har han bidragit till ett antal projekt inom:

 • business intelligence back-end inom finansiella tjänster,
 • mjukvarudesign och implementering inom industriell automation, materialtestning, processövervakning och inbyggda system,
 • kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO / IEC 17025 och ISO 9001,
 • tillämpad metrologi med fokus på NDT-instrument,
 • beräkningsbaserad solid- och fluidmekanik, och
 • processteknik.

Nyckelord

Maskinteknik, beräkningsteknik, materialvetenskap, numerisk matematik, kontinuum termomekanik, mikromekanik, multiskalig modellering, dataanalys, felanalys, mönsterigenkänning

Forskning

Mehdis nuvarande forskningsintresse ligger främst i matematisk modellering, dataanalys och beräkningsförutsägelse och optimering av termomekanisk respons hos material med direkt eller indirekt tillämpning i tillverkningsprocesser.

Undervisning

Mehdi undervisar för närvarande i följande kurser inom civilingenjörsprogramet:

 • MT502G, Mekanik för civilingenjör, 7,5 hp
 • MT504G, Hållfasthetslära för civilingenjör, 7,5 hp

Han bidrar även till följande kurser inom kandidatprogrammet:

 • MT125G, Mekanik för civilingenjör, 7,5 hp
 • MT126G, Hållfasthetslära för civilingenjör, 7,5 hp

Innan han kom till Örebro har han undervisat på grundutbildningar i analytisk mekanik, elektrodynamik, termodynamik, vätskemekanik, optik, teknisk statik, teknisk dynamik och hållfasthetslära; och forskarkurser i kontinuummekanik och teori om plasticitet.

Utbildning

 • PhD (Dr.-Ing.), Maskinteknik, Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland (2016)
 • MSc, Computational Engineering, Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland (2008)
 • BSc, Maskinteknik, Sharif Tekniska Universitet, Iran (2004)