This page in English

Nathaniel Ninyio

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: X3119

Nathaniel Ninyio
Forskningsämne

Om Nathaniel Ninyio

Forskning

Nathaniels forskningsintressen ligger inom molekylär virologi och immunologi. Även om han tidigare har skaffat sig betydande forskningserfarenhet inom bakteriologi och läkemedelsutveckling, fokuseras hans forskning nyligen på vaccinutveckling för virusinfektioner som HIV, hepatit B och influensa A. I stort sett handlar hans nuvarande forskning om användning av konstruerad probiotisk bakterier i vaccinutveckling.

Utbildning och karriär

Nathaniel har en kandidatexamen i mikrobiologi från Madonna University, Nigeria (2008). 2013 tog han en magisterexamen i mikrobiell bioteknik (UCSI University, Malaysia). Nathaniel försvarade sin doktorsavhandling 2020 vid Universiti Putra Malaysia där han studerade vaccinproduktion av virusliknande partiklar (VLP). Specifikt utvecklade han ett chimärt VLP-vaccin mot hepatit B och han klargjorde de biofysiska och immunologiska egenskaperna hos denna vaccinkandidat.

Karriärmässigt började Nathaniel som forskarassistent (handledare) vid Kaduna State University, Nigeria 2011. 2021 erbjöds han en postdoktoral forskare vid School of Medical Sciences, Örebro University.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Konferensbidrag