This page in English

Nikoo Bazsefidpay

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Nikoo Bazsefidpay

Forskningsämne

Om Nikoo Bazsefidpay

Tandläkarexamen 2008 från Karolinska Institutet. ST-tandläkare på Käkkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Beräknad färdig specialist juni 2021.

Påbörjat doktorand utbildningen november 2020. Projektet ämnar att klargöra de kliniska och vävnadsmässiga karaktäristiska, liksom riskfaktorer, hos de patienter som utvecklar avancerad käkledssjukdom. Käkleden är en synovialled som bildas av artikulationen mellan mandibel och det temporala benet. Den är lokaliserad anteriort om tragus. Käkleden är kroppen enda pariga led som pga sin komplexitet tillåter rörelse i 3 axlar; transversell, sagital och vertikal. Lätta till medelsvåra problem med käkleder och/eller tuggmuskler är relativt vanligt förekommande och ses hos cirka 20% av populationen. Hos en liten del av patienterna utvecklas dock avancerade käkledssjukdomar som kan ha stora konsekvensen såsom svårigheter att gapa, äta, prata och sköta sin munhygien. Idag är kunskapen kring dessa sjukdomar begränsade och vi hoppas att kunna med vår forskning bidra till mer information kring denna svåra sjukdomsgrupp.