This page in English

Olga Mironenko

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301335

Rum: T2237

Forskningsprojekt

Pågående projekt