This page in English

Paulina Calderon Flores

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303085

Rum: B2210

Paulina Calderon Flores
Forskningsämne Forskningsmiljöer