This page in English

Petter Danckwardt

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: cGV0dGVyLmRhbmNrd2FyZHQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303370

Rum: L2369

Forskningsämne

Om Petter Danckwardt

Pågående forskning

Mitt pågående forskningsprojekt handlar om svensk inblandning utomlands och hur denna beskrivits, motiverats och rättfärdigats med hänvisning till internationell rätt. Projektet undersöker hur inblandning i konflikter som rör politisk representation kan sägas motiveras med hänsyn till internationella organisationer, den svenska staten och dessas intressen, och hur den svenska staten kan sägas konstituera sig själv igenom sådan inblandning. Jag studerar tre typer av inblandning: militär och administrativ närvaro utomlands, vapenexport, och icke-erkännande. Som exempel kan nämnas militär närvaro i Mali och vapenexport till länder inblandade i inbördeskrig. Forskningsprojektet ligger i gränslandet mellan folkrätt och konstitutionell rätt. Projektets material kommer redovisas i en avhandling och eventuellt i vetenskapliga tidskrifter.

Övriga intressen är folkrättsteori, folkrättens roll i samhället, hur rätten förhåller sig till strukturer, internationell straffrätt krigets lagar, mänskliga rättigheter och konstitutionell rätt samt politisk filosofi (som jag har en magisterexamen i).

Jag undervisar inom folkrätt, konstitutionell rätt, allmän rättslära och rättshistoria.

 

Utbildning

2020–pågående Juris doktor, Örebro universitet

2022 Fil.mag (med filosofi som huvudämne), Södertörns högskola

2017 Juristexamen, Stockholms universitet

2016 Fil.kand (med filosofi som huvudämne), Södertörns högskola

2013–2014 Utbytesstudier, University of Hong Kong

 

Arbetslivserfarenhet

2023–24 Gästforskare (Visiting Scholar), Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School (genom medel från Fulbright, Harry Ax:son Iohnsons fond, Annika och Gabriel Urwitz' Stiftelse, och Gunvor och Josef Anérs stiftelse)

2023 Gästdoktorand, Göteborgs universitet

2022 Föräldraledig

2021, 2022 Gästlärare, Stockholms universitet

2020-pågående Doktorand i folkrätt, Örebro universitet

2018-2020 Universitetsadjunkt, Uppsala universitet

2017-2018 Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt

2016 Departementssekreterare, UD-FMR

2015 Praktikant, Centrum för rättvisa

2015 Praktikant, Sveriges ambassad i Washington, politiska enheten

2014 Skribent, Dagens Juridik

2009-2013 Museivärd, Moderna Museet

 

Presentationer (med koppling till forskningsprojektet)

2024 Svenska Institutet för internationell rätt – seminarium om erkännande av stater och rätten till självbestämmande, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

2024 Forum för rättsvetenskap, på temat "Begränsningen av statens makt – ett gemensamt problem för juridiken?", Örebro universitet

2024 Hybrid Workshop, Harvard Law School, Cambridge, MA

2023 In the Abstract – A Workshop with IGLP Fellows & Researchers Exploring Heterodoxy, Law and Power, Harvard Law School, Cambridge, MA

2023 Critical Research in International Law (CRIL): An intensive doctoral
retreat, Fort Luven, Nederländerna

2022 International Law Seminars, Faculty of Law, Stockholm University

2021 T.M.C. Asser Instituut Workshop on Method, methodology and critique in international law

2021 Peace Research in Sweden (PRIS) PhD Conference, Umeå universitet

2021Critical Research in International Law (CRIL): An intensive doctoral
retreat

2020 International Law Day, Örebro universitet

 

Publikationer

2024 "A Global Rule of Law? Two Concepts of a Global Rule of Law at the End of the End of History" (bokkapitel) i Argren, R. (red.) Rule of Law in a Transitional Spectrum, 2024, Iustus

2024 "Behovet av statens våld" CVS Texter om våld 1(3)

2023 "Den svenska regeringens syn på rätten till självförsvar mot terroristorganisationer – en fråga om 'när' och 'hur'", Mänsklig säkerhet

2022 "The Return of Productive Violence – In a World of Crises", 1 R-Remains 28–37

2019 "Kriminaliseringen av krig: om aggressionsbrottets betydelse för mänsklig säkerhet", Mänsklig säkerhet

2019 "Kommer brittisk kolonialism prövas i domstol? – En kommentar om ett ouppmärksammat fall", Mänsklig säkerhet

2017 "USA:s attack mot Syrien ställer laglighet mot legitimitet – riskerar underminera folkrätten" Dagens juridik

2015 "Iranavtalet – ett diplomatiskt ljus i mörkret", Mänsklig säkerhet

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper