This page in English

Petter Danckwardt

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303370

Rum: L2369

Forskningsämne

Om Petter Danckwardt

Pågående forskning

Mitt pågående forskningsprojekt rör erkännande av stater och regeringar inom folkrätten. Övriga intressen är folkrättsteori, internationell straffrätt, krigets lagar, mänskliga rättigheter, konstitutionell rätt och förhållandet mellan folkrätt och politisk filosofi och teori.

Jag undervisar främst inom folkrätt, konstitutionell rätt och statsrätt, allmän rättslära samt rättshistoria.

 

Utbildning

2020–pågående Juris doktor, Örebro universitet

2022 Fil.mag (med filosofi som huvudämne), Södertörns högskola

2017 Juristexamen, Stockholms universitet

2016 Fil.kand (med filosofi som huvudämne), Södertörns högskola

2013–2014 Utbytesstudier, University of Hong Kong

 

Arbetslivserfarenhet

2023 Gästforskare, Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School

2023 Gästdoktorand, Göteborgs universitet

2022 Föräldraledig

2021, 2022 Gästlärare, Stockholms universitet

2020-pågående Doktorand i folkrätt, Örebro universitet

2018-2020 Universitetsadjunkt, Uppsala universitet

2017-2018 Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt

2016 Departementssekreterare, UD-FMR

2015 Praktikant, Centrum för rättvisa

2015 Praktikant, Sveriges ambassad i Washington, politiska enheten

2014 Skribent, Dagens Juridik

2009-2013 Museivärd, Moderna Museet

 

Presentationer (med koppling till forskningsprojektet)

2023 Critical Research in International Law (CRIL): An intensive doctoral
retreat, Fort Luven, Nederländerna

2022 International Law Seminars, Faculty of Law, Stockholm University

2021 T.M.C. Asser Instituut Workshop on Method, methodology and critique in international law

2021 Peace Research in Sweden (PRIS) PhD Conference, Umeå universitet

2021Critical Research in International Law (CRIL): An intensive doctoral
retreat

2020 International Law Day, Örebro universitet

 

Publikationer

2023 "Den svenska regeringens syn på rätten till självförsvar mot terroristorganisationer – en fråga om 'när' och 'hur'", Mänsklig säkerhet

2022 "The Return of Productive Violence – In a World of Crises", 1 R-Remains 28–37

2019 "Kriminaliseringen av krig: om aggressionsbrottets betydelse för mänsklig säkerhet", Mänsklig säkerhet

2019 "Kommer brittisk kolonialism prövas i domstol? – En kommentar om ett ouppmärksammat fall", Mänsklig säkerhet

2017 "USA:s attack mot Syrien ställer laglighet mot legitimitet – riskerar underminera folkrätten" Dagens juridik

2015 "Iranavtalet – ett diplomatiskt ljus i mörkret", Mänsklig säkerhet

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper