This page in English

Petter Danckwardt

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303370

Rum: L2369

Forskningsämne

Om Petter Danckwardt

FORSKNING

Mitt forskningsintresse rör erkännande av stater och regeringar inom folkrätten. 


BIOGRAFI

2020 Doktorand, Örebro universitet

2018 Universitetsadjunkt, Uppsala universitet

2017 Notarie, Södertörns tingsrätt

2017 Juristexamen, Stockholms universitet

2016 Departementssekreterare, UD-FMR

2016 Fil. kand. i filosofi, Södertörns högskola 

2015 Praktikant, Sveriges ambassad i Washington, politiska enheten

2013-2014 Utbytesstudier, University of Hong Kong

Forskargrupper