This page in English

Renée Allvin

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Renée Allvin
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Renée Allvin

Medicine doktor, docent, leg sjuksköterska

Renée Allvin är samordnare för forskning och utveckling vid Kliniskt träningscenter, Universitetssjukhuset Örebro.

Tel: 019-6020144, 079 06 333 40

Forskning

Renées forskning handlar om professionsutveckling och pedagogisk kompetens i klinisk vardag.

Renée är med i forskargruppen Medicinsk simulering - instruktörsperspektiv , vid Linköpings universitet.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Tamás, É. , Södersved Källestedt, M. , Hult, H. , Carlzon, L. , Karlgren, K. , Berndtzon, M. , Hultin, M. , Masiello, I. & et al. (2020). Simulation educators in clinical work: the manager's perspective. Journal of Health Organization & Management, 34 (2), 181-191.
Tamás, É. , Södersved Källestedt, M. , Hult, H. , Karlgren, K. & Allvin, R. (2019). Closing the Gap: Experienced Simulation Educators' Role and Impact on Everyday Health care. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 39 (1), 36-41.
Allvin, R. , Berndtzon, M. , Carlzon, L. , Edelbring, S. , Hult, H. , Hultin, M. , Karlgren, K. , Masiello, I. & et al. (2017). Confident but not theoretically grounded - experienced simulation educators' perceptions of their own professional development. Advances in Medical Education and Practice, 8, 99-108.
Bratt, A. , Allvin, R. & Wann-Hansson, C. (2017). Modifying a generic postoperative recovery profile instrument to an instrument specifically targeting coronary artery bypass grafting. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31 (3), 475-486.
Blomberg, K. , Isaksson, A. , Allvin, R. , Bisholt, B. , Ewertsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & et al. (2016). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace and clinical group supervision. Journal of Nursing Management, 24 (1), 80-87.
Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Blomberg, K. , Holmström, I. K. & Allvin, R. (2015). Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: A questionnaire study. Nurse Education Today, 35 (12), 1169-1174.
Ewertsson, M. , Allvin, R. , Holmström, I. K. & Blomberg, K. (2015). Walking the bridge: Nursing students' learning in clinical skill laboratories. Nurse Education in Practice, 15 (4), 277-283.
Rothaug, J. , Zaslansky, R. , Schwenkglenks, M. , Komann, M. , Allvin, R. , Backstrom, R. , Bri, S. , Buchholz, I. & et al. (2013). Patients' Perception of Postoperative Pain Management: Validation of the International Pain Outcomes (IPO) Questionnaire. Journal of Pain, 14 (11), 1361-1370.
Allvin, R. , Svensson, E. , Rawal, N. , Ehnfors, M. , Kling, A. & Idvall, E. (2011). The Postoperative Recovery Profile (PRP): a multidimensional questionnaire for evaluation of recovery profiles. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 17 (2), 236-243.
Allvin, R. , Ehnfors, M. , Rawal, N. , Svensson, E. & Idvall, E. (2009). Development of a questionnaire to measure patient-reported postoperative recovery: content validity and intra-patient reliability. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 15 (3), 411-419.
Allvin, R. , Ehnfors, M. , Rawal, N. & Idvall, E. (2008). Experiences of the postoperative recovery process: an interview study. The open nursing journal, 2, 1-7.
Allvin, R. , Ehnfors, M. , Rawal, N. & Idvall, E. (2008). Experiences of the postoperative recovery process: an interview study. The open nursing journal, 2, 1-7.
Allvin, R. , Berg, K. , Idvall, E. & Nilsson, U. (2007). Postoperative recovery: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 57 (5), 552-558.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Allvin, R. (2009). Postoperative recovery: development of a multi-dimensional questionnaire for assessment of Recovery. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Blomberg, K. , Holmström, I. & Allvin, R. (2016). Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: a questionnaire study. New registered nurses’ use of technical skills and possibility for continued learning. Konferensbidrag vid AMEE –An international association for medical education. International Conference. Barcelona, Spain, 2016 27-31/8..
Ewertsson, M. , Allvin, R. , Holmström, I. & Blomberg, K. (2013). Nurse students’ experiences of learning in clinical skills laboratory: the bridge between university and clinical settings. I: Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2013. Konferensbidrag vid Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research, 13-14 november, 2013, Lund.
Blomberg, K. , Allvin, R. , Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler Johansson, A. & Bisholt, B. (2012). Clinical group supervision in nursing education for integrate ethical reasoning: students and supervisors’ view. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference, Izmir, Turkey, October 4 – 6, 2012.

Manuskript