This page in English

Sara Olaison

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Berglund, M. , Olaison, S. , Bonnard, Å. , Fransson, M. , Hultcrantz, M. , Florentzson, R. , Dahlin, C. , Eriksson, P. O. & et al. (2020). Hearing outcome after myringoplasty in Sweden: A nationwide registry-based cohort study. Clinical Otolaryngology, 45 (3), 357-363.