This page in English

Sigrid Odencrants

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302133

Rum: P2464

Sigrid Odencrants
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Sigrid Odencrants

Sigrid Odencrants är universitetslektor i ämnet omvårdnadsvetenskap och legitimerad sjuksköterska. Hon disputerade 2008 med en avhandling som fokuserar på näringstillstånd vid KOL - “The complexity of nutritional status for persons with chronic obstructive pulmonary disease – a nursing challenge”.

Sigrids forskningsfokus omfattar ätande/nutrition vid sjukdom och åldrande. Hon är projektansvarig och aktiv i forskargruppen ”Priomat®” med projektet ”Nutritionsprocessen och vårdinformatik som verktyg för att förebygga ett försämrat näringstillstånd hos äldre i kommunal omsorg – en interventionsstudie”. Projektet sker i samarbete med Askersund kommun.

Sigrid har huvudansvar och undervisar inom ämnet ätande/nutrition såväl praktiskt som teoretiskt inom sjuksköterskeprogrammet. Hon handleder och examinerar också examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Är via Science Park Örebro med i en tvärprofessionell arbets/forskargrupp med anledning av att studera ett äthjälpmedel - Bestic®. Sigrid är också vice ordförande i Nutritionsnätet – en intresseförening inom Svensk sjuksköterskeförening för sjuksköterskor med intresse för ätande och nutrition samt styrelseledamot i SWESPEN (The Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. (2018). Holding It Together - Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 20 (5).
Brobeck, E. , Bergh, H. , Odencrants, S. & Hildingh, C. (2015). Lifestyle advice and lifestyle change: to what degree does lifestyle advice of healthcare professionals reach the population, focusing on gender, age and education?. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (1), 118-125.
Brobeck, E. , Odencrants, S. , Bergh, H. & Hildingh, C. (2013). Health promotion practice and its implementation in Swedish health care. International Nursing Review, 60 (3), 374-380.
Odencrants, S. , Bjuström, T. , Wiklund, N. & Blomberg, K. (2013). Nutritional status, gender and marital status in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing, 22 (19-20), 2822-2829.
Zakrisson, A. , Engfeldt, P. , Hägglund, D. , Odencrants, S. , Hasselgren, M. , Arne, M. & Theander, K. (2011). Nurse-led multidisciplinary programme for patients with COPD in primary health care: a controlled trial. Primary Care Respiratory Journal, 20 (4), 427-433.
Brobeck, E. , Bergh, H. , Odencrants, S. & Hildingh, C. (2011). Primary healthcare nurses' experiences with motivational interviewing in health promotion practice. Journal of Clinical Nursing, 20 (23-24), 3322-3330.
Odencrants, S. , Ehnfors, M. & Ehrenberg, A. (2008). Nutritional status and patient characteristics for hospitalised older patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing, 17 (13), 1771-1778.
Odencrants, S. , Ehnfors, M. & Ehrenberg, A. (2008). The relationship between nutritional status and body composition among persons with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness.
Odencrants, S. , Ehnfors, M. & Grobe, S. J. (2005). Living with chronic obstructive pulmonary disease: Part I. Struggling with meal-related situations: experiences among persons with COPD. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19 (3), 230-239.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Odencrants, S. (2008). The complexity of nutritional status for persons with chronic obstructive pulmonary disease: a nursing challenge. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Odencrants, S. (2016). Nutrition och ätande. I: Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug, Janeth Leksell, IngaLill Källstyröm Karlsson, Praktiska grunder för omvårdnad (ss. 179-216). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. , Nilsson, U. & Odencrants, S. (2019). Holding it together – patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Odencrants, S. , Blomberg, K. & Wallin, A. (2016). Meal is an activity involving at least two persons: meals from older persons´perspective. Konferensbidrag vid ESPEN – The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, Copenhagen, Denmark, 17-20/9, 2016.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. Holding it together : patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up.