This page in English

Simon Schierup

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0730 686785

Rum: M158

Simon Schierup

Om Simon Schierup

Undervisning

Undervisar i Musikteori, Gehör, Komposition, Arrangering, Världsmusik, samt handleder uppsatser.

Kort presentation

Simon Schierup har examen inom arrangering och komposition på avancerad nivå och en I/E-musiklärarexamen inom piano och musikteori, samt masterexamen i musikvetenskap.

På frilansbasis har Simon främst arbetat som genreöverskridande orkesterarrangör/kompositör, men även som musiker i diverse sammanhang främst inom fältet världsmusik.

Inom fältet Musikvetenskap har Simon Schierup skrivit om kulturell mångfald och klassmusikundervisning, samt om hur högre musikutbildningar kan utveckla förhållningssätt till kulturell mångfald utifrån demokratiska principer och aktiv samverkan med närsamhället. Utifrån det sistnämnda har Simon startat verksamheten Spelrum - En kreativ arena för kulturella möten, en interkulturell verksamhet öppen för såväl professionella kulturarbetare som inresserad allmänhet.

Publikationer

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Bovin Schierup, S. & Westvall, M. (2018). Mångkulturella miljöer i musikundervisningen: Barriärer, möten och utveckling. I: Y. Hofvander Trulsson & M. Westvall, Skapande och integration (ss. 149-168). Lund: Studentlitteratur AB.