This page in English

Stefan Karlsson

Befattning: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301007

Rum: L2114

Stefan Karlsson

Om Stefan Karlsson

Arbetsområden

Stefan Karlsson arbetar sedan november 2018 som pedagogisk utvecklare på Högskolepedagogiskt centrum. I sin roll som pedagogisk utvecklare arbetar han med att stödja lärare i deras pedagogiska utveckling i allmänhet och med inriktning mot digitalt lärande i synnerhet . Han har även riktade uppdrag att leda den pedagogiska utvecklingen av kursvärderingsarbete och synkron hybridundervisning. 

Stefan är kursansvarig för de obligatoriska högskolepedagogiska kurserna; Foundations of teaching and learning, Att jobba rättsäkert och effektivt som lärare och Legal certainty and effectiveness in teaching samt den  valbara kursen A practical introduction to teaching and learning inom det kursutbud som Högskolepedagogiskt centrum erbjuder. 

Bakgrund

Stefan har en masterexamen i didaktik med många års erfarenhet av undervisning och har bl.a. arbetat som förstelärare med uppdrag att stärka den digitala kompetensen i undervisningen, både lokalt och centralt inom Örebro kommun. Han har även arbetat som kvalitetsutvecklare inom Örebro kommun samt webbredaktör för den pedagogiska webbsidan Pedagog Örebro

Publikationer:

2022: Kursdeltagare både här och där!: En fenomenografisk fallstudie om uppfattningar och erfarenheter av synkron hybridundervisning inom högre utbildning.

2014: Flipp eller flopp?: En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av undervisning i ett flippat klassrum.