This page in English

Välkommen till Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiskt centrum arbetar med lärarna för studenterna. Vi jobbar verksamhetsnära för att stödja lärare i sin pedagogiska utveckling. Varje möte med lärare är unikt och vår strävan är att anpassa utbildningsinnehållet utifrån behov och önskemål.

Personer runt ett bord

Kurser

Här hittar du det aktuella utbudet av obligatoriska och valbara kurser som erbjuds från Högskolepedagogiskt centrum.

Ett skrivbord med dator, kalender, klocka m.m.

Lärarresurser

Här hittar du konkreta tips och råd för att utveckla din undervisning och examination, från planering till utvärdering.

Förstoringsglas över tangentbord

Fokusområden

Här hittar du information om våra fokusområden; breddat deltagande, digitalisering, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering.