This page in English

Stina Jorstig

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Stina Jorstig

Stina Jorstig är civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik (Linköpings universitet, 2003) samt doktor i medicinsk vetenskap (Örebro universitet, 2016). Stina är anställd på Medicinsk teknik, Region Örebro län.

Stinas forskning är inriktad mot att förenkla och förbättra volym- och funktionsbedömning av höger kammare med ultraljud och magnet resonans tommografi (MR).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Hellstrandh Jorstig, S. , Waldenborg, M. , Lidén, M. , Wodecki, M. & Thunberg, P. (2016). Determination of Right Ventricular Volume by Combining Echocardiographic Distance Measurements. Echocardiography, 33 (6), 844-853.
Jorstig, S. H. , Emilsson, K. , Lidén, M. & Thunberg, P. (2015). A study to determine the contribution to right ventricle stroke volume from pulmonary and tricuspid valve displacement volumes. Clinical Physiology and Functional Imaging, 35 (4), 283-290.
Jorstig, S. H. , Kähäri, A. , Emilsson, K. & Thunberg, P. (2012). Calculation of right ventricular stroke volume in short-axis MR images using the equation of the tricuspid plane. Clinical Physiology and Functional Imaging, 32 (1), 5-11.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jorstig, S. (2016). On the assessment of right ventricular function using cardiac magnetic resonance imaging and echocardiography. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Jorstig, S. , Emilsson, K. , Waldenborg, M. , Lidén, M. , Wodecki, M. & Thunberg, P. (2016). Distance and area measurement of the right atrium and ventricle by echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging: do we measure the same thing?. Konferensbidrag vid 19th Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Seville, Spain, December 2-5, 2015 (ss. 214-214). Oxford University Press.

Manuskript

Jorstig, S. , Waldenborg, M. , Lidén, M. & Thunberg, P. Right ventricular ejection fraction measurements using twodimensional echocardiography.