This page in English

Subham Chakraborty

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303157, 0767 519024

Rum: T2270

Subham Chakraborty
Forskningsämne

Om Subham Chakraborty

Subham Chakraborty

Subham Chakraborty is forskare vid Örebro universitet. Under sin magisterexamen arbetade han inom industrin i samarbete med företaget, Vinayak Infosolutions. Efter att ha fått sin magisterexamen 2012 så arbetade Chakraborty som biträdande professor i datavetenskap och teknik vid Mallabhum Institute of Technology, en statsfinansierad skola i Indien, en del av All India Council for Technical Education till juli 2017. Han var mestadels involverad i undervisning och handledning av studenter för sina kandidatprojekt. När det gäller forskning var Chakraborty involverad i flera olika typer av applikationer. Från 2018 till juni 2019 arbetade Chakraborty vid Innopolis University i Ryssland vid avdelningen för datateknik. Under denna tid i Ryssland skrev han flera ansökningar om forskningsfinansiering samt hjälpte studenter med deras projekt och laboratorier. I juni 2018 anslöt Chakraborty sig till Indian Institute of Technology (Kharagpore) som forskare och arbetade där, vid institutionen för datavetenskap och teknik, fram till december 2019. Chakraborty blev forskare vid Örebro universitet i januari 2020.

Nyckelord

Datorteknik, Maskinteknik, Digital bildbehandling, Cybersäkerhet och nätverk, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Digital Forensics, Internet of Things in Robotics, Database Management System, Computer Programming Languages, Digital twin, Discrete event simulation.

Forskning

Chakraborty har en bakgrund inom datateknikforskning. Hans intressen inkluderar nätverkssäkerhet, digital kriminalteknik, digital bildbehandling, statistik och maskininlärning, med ursprung i arbetet som biträdande professor i Indien. Under sin tid i Indien utvecklade Subham Chakraborty också ett intresse för Machine Learning, Cyber ​​Security, Internet of Things (IoT), Image Processing, Cloud Computing, IoRT (Internet of Robotic Things) och AI.

 Chakraborty har erfarenhet av maskininlärning för säkerhetsapplikationer, särskilt avseende intrångsdetektion. Därför adresserade hans magisteruppsats Digital Image Processing. Chakraborty är även intresserad av Named Data Networking (NDN) och Block chain. NDN är ett intressant forskningsämne för att skapa en ny internetarkitektur. För närvarande arbetar han i ett forskningsprojekt avseende digital tvilling, vilket kort kan förklaras som en digital replika av ett  fysisk produkt. Detta är ett viktigt känt ämne även inom Cyber ​​Physical Systems. Vänligen se dessa webbplatser för mer information.

Google Scholar

dblp

Undervisning

Chakrabortys undervisningsaktivitet inkluderar följande:

Programmeringsspråk: C, C ++, Java

Ramverk: Android, Spring Framework

Numerisk analys, datastrukturer, digital bildbehandling, DBMS, nätverk, datasäkerhet, datorforensik.

Andra erfarenheter

Projekthandledare för B-Tech-studenter.

Granskare av West Bengal University of Technology (Under West Bengal Government).

Professionell utbildning

Civilingenjör, datavetenskap och teknik, West Bengal University of Technology, 2010

Kandidatexamen i teknik, datavetenskap och teknik, West Bengal University of Technology, 2012

Medlemskap i professionella och vetenskapliga organisationer

Ledamot av datalogifoöeningarna (CSTA)

Medlem av Universal Association of Computer and Electronics Engineers (UACEE)

Medlem av International Association of Engineers (IAENG)

Medlem av Internet Society (ISOC)

Medlem av International Society for Infectious Diseases: ISID

Medlem av The International Society for Environmental Information Sciences

Medlem av IEEE

Medlem i Association for Computing Machinery (ACM)

Tidigare anställningar

Biträdande professor, datavetenskap och teknik, Mallabhum Institute of Technology, Västbengalen, Indien, 2013

Biträdande professor, datavetenskap och teknik, Camellia Institute of Technology, Västbengalen, Indien, 2017

Forskare, datavetenskap och teknik, Innopolis University, Innopolis, Ryssland, 2017

Forskare, datavetenskap och teknik, Indian Institute of Technology (Kharagpore), Västbengalen, Indien, 2019

Nuvarande anställning

Forskare, Örebro universitet, Örebro, Sverige, 2020

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript