This page in English

Susanna Thede

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Susanna Thede

Forskningsämne

Om Susanna Thede

Susanna Thede arbetar som senior universitetslektor vid Maltas Universitet. Hennes forskningsområden är internationell ekonomi, institutionell ekonomi och politisk ekonomi. Hon är verksam i en rad samarbetsprojekt, bl.a. ett med Docent Patrik Karpaty vid Handelshögskolan som undersöker hur multinationella företags investeringdynamik påverkas av korruptionserfarenhet och ett med Professor Oliver Lorz vid Universitetet i Aachen som förklarar hur bistånd bidrar till utvecklingsländers tullsättning i multinationella förhandlingar (mer information om dessa projekt återfinns på min engelska hemsida), och deltar i ett utbyte med Institute for International Trade, University of Adelaide.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Thede, S. (2018). A model of trade, task offshoring and social insurance. International Economics and Economic Policy, 15 (4), 787-802.
Hansson, Å. , Olofsdotter, K. & Thede, S. (2018). Do Swedish multinationals pay less in taxes than domestic firms?. The World Economy, 41 (2), 393-413.
Gullstrand, J. , Olofsdotter, K. & Thede, S. (2016). Importers, Exporters and Multinationals: Exploring the Hierarchy of International Linkages. Open Economies Review, 27 (3), 495-514.
Gullstrand, J. , Olofsdotter, K. & Thede, S. (2014). Markups and export-pricing strategies. Review of World Economics, 150 (2), 221-239.

Artiklar, forskningsöversikter

Pace, R. , Thede, S. & Harwood, M. (2015). Changing Capitalism in the Arab and Muslim World. Mediterranean Politics, 20 (1), 118-123.

Kapitel i böcker, del av antologier

Thede, S. (2017). Determinants of the Firm’s Foreign Internalization Decision. I: Bent Jesper Christensen, Carsten Kowalczyk, Globalization: Strategies and Effects (ss. 131-146). . Springer Berlin/Heidelberg.