This page in English

Svante Hugosson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301319

Rum: X5514

Svante Hugosson
Forskningsämne

Om Svante Hugosson

Docent och överläkare i Öron-,näs- och halssjukdomar

Forskningsintresse: allergi och inflammatoriska luftvägssjukdomar, infektioner i övre lufvägar.

Research field: allergic and infectious inflammation of the airway.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar