This page in English

Sverre Wide

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303459

Rum: F3265

Sverre Wide

Forskningsämne

Om Sverre Wide

Sverre Wide är docent i sociologi. Hans huvudsakliga forskningsområde berör relationen mellan socialitet och tänkande, och han försöker vad gäller detta utveckla något han kallar en sociologik. Flera av hans arbeten behandlar dels frågor om olika typer av förklaringsmodeller inom samhällsvetenskapen och deras giltighetsområde, dels analyser av social interaktion - ofta i termer av lek och spel. Det övergripande namnet på hans nuvarande forskningsprojekt inom detta område är Explaining social action: A triptych. Ett särskilt intresse för Wide gäller frågan om den högre utbildningens utveckling och han bedriver förnärvarande ett projekt med titeln Academic Ignorance: A necessary prerequisite for understanding the relation between research and teaching in higher education. Utöver detta ägnar han sig gärna åt tysk och brittisk idealism (G. W. F. Hegel och R. G. Collingwood). Wide undervisar i sociologi men är också knuten till högskolepedagigiskt centrum där han leder bl.a. en grupp för högskolepolitisk omvärldsbevakning vid Örebro universitet.

Wide var under åren 2014-2016 redaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning. Han är för närvarande koordinator för Sveriges sociologförbunds arbetsgrupp för sociologisk teori, sekreterare i Nordiska sociologförbundet och ledamot av Kriteriums redaktionsråd. Han har haft flera sakkunnighets- och förtroendeuppdrag och varit bedömare för flera vetenskapliga tidskrifter och förlag. Han skriver om samhälle, politik och kultur i Dalademokraten. Se övriga publikationer av Sverre Wide.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Wide, S. (2017). Causation and reason: R.G. Collingwood and causal analysis as the essence of social thinking. Distinktion Scandinavian Journal of Social Theory, 18 (2), 173-195.
Wide, S. (2017). Rikedom fördummar. Dalademokraten (27 februari).
Wide, S. (2009). On the art of being wrong: An essay on the dialectic of errors. Journal of Philosophy of Education, 43 (4), 573-588.
Wide, S. (2007). Sociologi, metod och smak. Sociologisk forskning, 44 (4), 83-84.
Wide, S. (2007). Sociologi som erotik. Sociologisk forskning, 44 (2), 80-85.
Wide, S. (2002). Tankar om reflexion. Häften för Kritiska Studier (2-3-4), 113-120.

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Wide, S. (2005). Människans mått: Om statistik, sociologi och världen som socialt vara. (Doctoral dissertation). Stockhom/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion.

Kapitel i böcker, del av antologier

Wide, S. (2015). Vad betyder ordet positivism?: Försök till karaktäristik av ett tänkesätt. I: Catharina Nyström Höög, Charlotte Lindgren & Sverre Wide, En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson (ss. 179-196). Falun, Sweden: Dalarna University.
Mjöberg, J. & Wide, S. (2012). Aktörer, observatörer, deltagare: Om experiment, självkunskap och det socialas in- och utsida. I: Jessica Mjöberg och Anette Lundin, En gestalt, många berättelser: En vänbok till Lars-Erik Berg (ss. 160-187). Skövde: Institutionen för teknik och samhälle, Högskolan i Skövde.
Wide, S. (2011). Erving Goffman: yta, djup och socialitet. I: Lindblom, Jonas; Stier, Jonas, Det socialpsykologiska perspektivet (ss. 141-164). Lund: Studentlitteratur.
Wide, S. , Abrahamsson, C. & Palm, F. (2011). Inledning. I: Abrahamsson, Christian; Palm, Fredrik; Wide, Sverre, Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande (ss. 9-35). Stockholm: Santérus Academic Press.
Wide, S. (2011). Jean-Paul Sartre och blickens betydelse. I: Lindblom, Jonas; Stier, Jonas, Det socialpsykologiska perspektivet (ss. 195-210). Lund: Studentlitteratur.
Wide, S. (2011). Självskapelsens dialektik: R. G. Collingwood och det sociala livets grundläggande struktur. I: Abramamsson, Christian; Palm, Fredrik; Wide, Sverre, Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande (ss. 119-135). Stockholm: Santérus Academic Press.
Wide, S. (2010). Absolute presuppositions and the limits of reason: Some aspects of the philosophy of Collingwood. I: Connelly, James; Panagakou, Stamatoula, Anglo-American idealism: Thinkers and ideas (ss. 287-303). Oxford: Peter Lang.
Wide, S. (2008). Teori för rädda. I: Wide, Sverre; Palm, Fredrik; Misheva, Vessela, n()n()a()g()e()n()t() : om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt: En vänbok till Kaj Håkanson (ss. 236-250). Uppsala, Sweden: Uppsala University.

Samlingsverk (redaktör)

Abrahamsson, C. (ed.) , Palm, F. (ed.) & Wide, S. (ed.) (2011). Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande. Stockholm: Santérus Academic Press.
Wide, S. (ed.) , Palm, F. (ed.) & Misheva, V. (ed.) (2008). n()n()a()g()e()n()t(): Om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt. En vänbok till Kaj Håkanson. Uppsala, Sweden: Uppsala University (Working Paper Series 1/2008).