This page in English

Sverre Wide

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: c3ZlcnJlLndpZGU7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Sverre Wide
Forskningsämne

Om Sverre Wide

Sverre Wide är tjänstledig från sitt arbete vid Örebro univeristet från och med 1 januari 2024.

Sverre Wide är docent i sociologi. Hans huvudsakliga forskningsområde berör relationen mellan socialitet och tänkande, och han försöker vad gäller detta utveckla något han kallar en sociologik. Flera av hans arbeten behandlar dels frågor om olika typer av förklaringsmodeller inom samhällsvetenskapen och deras giltighetsområde, dels analyser av social interaktion - ofta i termer av lek och spel. Det övergripande namnet på hans nuvarande forskningsprojekt inom detta område är Explaining social action: A triptych. Ett särskilt intresse för Wide gäller frågan om den högre utbildningens utveckling och han bedriver förnärvarande ett projekt med titeln Academic Ignorance: A necessary prerequisite for understanding the relation between research and teaching in higher education. Utöver detta ägnar han sig gärna åt tysk och brittisk idealism (G. W. F. Hegel och R. G. Collingwood). Wide undervisar i sociologi men är också knuten till högskolepedagigiskt centrum där han leder bl.a. en grupp för högskolepolitisk omvärldsbevakning vid Örebro universitet.

Wide var under åren 2014-2016 redaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning. Han är för närvarande sekreterare i Nordiska sociologförbundet och ledamot av Kriteriums redaktionsråd. Han har haft flera sakkunnighets- och förtroendeuppdrag och varit bedömare för flera vetenskapliga tidskrifter och förlag. Han skriver om samhälle, politik och kultur i Dalademokraten. Se övriga publikationer av Sverre Wide.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Samlingsverk (redaktör)