This page in English

Forskningsprojekt

Schack och sociologi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2020

Kontaktperson

Sverre Wide

Forskningsämne

Detta projekt undersöker schack som en modell för och särskild fom av social interaktion. Projektet jämför olika förståelser av schack och utvecklar begreppet "tertius" (den tredje) som ett allmänt bidrag till förståelsen av den social interaktionens grundläggande struktur.

Forskare