This page in English

Forskningsämne

Sociologi

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Jenny Alsarve

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Arbetsliv
  • Arbetsvetenskap
  • Familjesociologi
  • Hållbar utveckling
  • Miljösociologi
  • Omsorg
  • Organisationsteori
  • Risksociologi
  • Vetenskapssociologi

Forskningsmiljöer

Forskningen inom sociologi vid Örebro universitet bedrivs inom en rad olika områden och sociologerna är verksamma inom ett flertal tvär- och mångvetenskapliga forskargrupper och miljöer. Forskningen är organiserad inom två områden:

Dessa teman samlar de flesta seniora forskare och forskarstuderande i ämnet. Nedan finner du mer information om forskargrupper och forskningsprojekt med koppling till ämnet sociologi.

Skriftserien: Work in progress
Sociologiämnets blogg