This page in English

Forskningsämne

Sociologi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Linda Soneryd

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Arbetsliv
 • Arbetsvetenskap
 • Familjesociologi
 • Hållbar utveckling
 • Konsumtionssociologi
 • Miljösociologi
 • Omsorg
 • Organisationsteori
 • Risksociologi
 • Vetenskapssociologi

Forskningsmiljöer

Forskningen inom sociologi vid Örebro universitet bedrivs inom en rad olika områden och sociologerna är verksamma inom ett flertal tvär- och mångvetenskapliga forskargrupper och miljöer. Forskningen är organiserad inom två områden:

Dessa teman samlar de flesta seniora forskare och forskarstuderande i ämnet. Ovan finner du mer information om forskargrupper och forskningsprojekt med koppling till ämnet sociologi.

Vill du följa Örebrosociologin på Facebook - klicka här

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt