This page in English

Ulrika Hylén

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hylén, U. , Eklund, D. , Humble, M. B. , Bartoszek, J. , Särndahl, E. & Bejerot, S. (2020). Increased inflammasome activity in markedly ill psychiatric patients: An explorative study. Journal of Neuroimmunology, 339.
Pelto-Piri, V. , Hylén, U. & Kjellin, L. (2020). Informellt tvång mot patienter – reflektioner över former och användning: En intervjustudie med psykiatripersonal. Socialvetenskaplig tidskrift, 27 (1), 71-90.
Pelto-Piri, V. , Wallsten, T. , Hylén, U. , Nikban, I. & Kjellin, L. (2019). Feeling safe or unsafe in psychiatric inpatient care, a hospital-based qualitative interview study with inpatients in Sweden. International Journal of Mental Health Systems, 13.
Hylén, U. , Engström, I. , Engström, K. , Pelto-Piri, V. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Providing Good Care in the Shadow of Violence: An Interview Study with Nursing Staff and Ward Managers in Psychiatric Inpatient Care in Sweden. Issues in Mental Health Nursing, 40 (2), 148-157.
Hylén, U. , Kjellin, L. , Pelto-Piri, V. & Warg, L. (2018). Psychosocial work environment within psychiatric inpatient care in Sweden: Violence, stress, and value incongruence among nursing staff. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (3), 1086-1098.

Konferensbidrag

Pelto-Piri, V. , Hylén, U. , Wallsten, T. , Nikban, I. & Kjellin, L. (2018). To feel safe or unsafe at a psychiatric ward: Experiences reported by 17 patients. I: Abstract Book. Konferensbidrag vid ECAME Annual Conference, Amsterdam, The Netherlands, September 6-8, 2018.