This page in English

Veronica de-Majo

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: dmVyb25pY2EuZGUtbWFqbztvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Veronica de-Majo

Veronica De Majo är doktorand i statsvetenskap vid Örebro universitet och Högskolan Dalarna. 

Veronicas forskningsprojekt berör samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och olyckor. Hon studerar bland annat institutionella mekanismer som möjliggör och hindrar policyutveckling och implementering i ett flernivåperspektiv. Hon är intresserad för styrning och ledning, samt samverkan mellan berörda aktörer på global, nationell och lokal nivå. 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Rapporter