This page in English

Veronica de-Majo

Tjänstetitel: Projektsekreterare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Veronica de-Majo

Veronica De Majo är doktorand i statsvetenskap vid Örebro universitet och Högskolan Dalarna. 

Veronicas forskningsprojekt berör samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och olyckor. Hon studerar bland annat institutionella mekanismer som möjliggör och hindrar policyutveckling och implementering i ett flernivåperspektiv. Hon är intresserad för styrning och ledning, samt samverkan mellan berörda aktörer på global, nationell och lokal nivå. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Berg, M. & De Majo, V. (2017). Understanding the Global Strategy for Disaster Risk Reduction. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 8 (2), 147-167.

Konferensbidrag

De Majo, V. (2014). Global Governance: A promising scenario for disaster risk reduction. I: Proceedings of the 5th International Disaster and Risk Conference. Konferensbidrag vid 5th International Disaster and Risk Conference: Integrative Risk Management - The Role of Science, Technology and Practice, IDRC Davos 2014, Davos, Switzerland, August 24-28, 2014 (ss. 196-199). Global Risk Forum (GRF).
De Majo, V. (2014). Global networks: Building a culture of disaster preparedness worldwide. I: Srinath Perera, Hans Jorgen Henriksen, Alexandra Revez, Irina Shklovski, Proceedings of the Second ANDROID Doctoral School in Disaster Resilience 2014 Work Package III. Konferensbidrag vid 2nd ANDROID Residential Doctoral School, MediaCityUK, Salford Quays, United Kingdom, September 8-11, 2014 (ss. 45-54). Android Disaster Resilience Network.