This page in English

Yaroslava Zhulina

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: eWFyb3NsYXZhLnpodWxpbmE7b3J1LnNl

Telefon: 0736 462641, 0586 66737

Rum: -

Yaroslava Zhulina
Forskningsämne

Om Yaroslava Zhulina

Yaroslava Zhulina har disputerat vid Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet med ett doktorandarbete om ”Crohns sjukdom; studier av epidemiologi och fekalt calprotectin”. Hon är verksam som specialist i internmedicin och gastroenterologi/hepatologi vid Karlskoga lasarett, Region Örebro län.

Avhandlingsarbete fokuserar dels på epidemiologiska aspekter av Crohns sjukdom och inflammatoriska biomarkörer, sasom fekalt calprotectin (FC).

I nuläge är Yaroslava Zhulina affilierad forskare till Örebro universitet. I sin postdoc ämnar hon att undersöka mortalitet över tid och dödsorsaker i samma populationsbaserad kohort av patienter som insjuknade i Crohns sjukdom 1968-2010 i Örebro upptagningsområde, kliniska variabler som bidrar till mortalitet vid Crohns sjukdom, samt besvara frågan på hur säkra är nuvarande terapier vid Crohns sjukdom (immunsupprimerande / biologiska läkemedel).

Ytterligare en studie kommer att besvara frågan om förekomsten av olika maligniteter över tid i samma populationsbaserad kohort av patienter som insjuknade i Crohns sjukdom 1968-2010 i Örebro upptagningsområde, kliniska variabler som eventuellt bidrar till cancerförekomst i kohorten, samt besvara frågan hur säkra är nuvarande terapier för Crohns sjukdom.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript