This page in English

Yaroslava Zhulina

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0736 462641, 0586 66737

Rum: -

Yaroslava Zhulina
Forskningsämne

Om Yaroslava Zhulina

Yaroslava Zhulina har disputerat vid Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet med ett doktorandarbete om ”Crohns sjukdom; studier av epidemiologi och fekalt calprotectin”. Hon är verksam som specialist i internmedicin och gastroenterologi/hepatologi vid Karlskoga lasarett, Region Örebro län.

Avhandlingsarbete fokuserar dels på epidemiologiska aspekter av Crohns sjukdom och inflammatoriska biomarkörer, sasom fekalt calprotectin (FC).

I nuläge är Yaroslava Zhulina affilierad forskare till Örebro universitet. I sin postdoc ämnar hon att undersöka mortalitet över tid och dödsorsaker i samma populationsbaserad kohort av patienter som insjuknade i Crohns sjukdom 1968-2010 i Örebro upptagningsområde, kliniska variabler som bidrar till mortalitet vid Crohns sjukdom, samt besvara frågan på hur säkra är nuvarande terapier vid Crohns sjukdom (immunsupprimerande / biologiska läkemedel).

Ytterligare en studie kommer att besvara frågan om förekomsten av olika maligniteter över tid i samma populationsbaserad kohort av patienter som insjuknade i Crohns sjukdom 1968-2010 i Örebro upptagningsområde, kliniska variabler som eventuellt bidrar till cancerförekomst i kohorten, samt besvara frågan hur säkra är nuvarande terapier för Crohns sjukdom.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Zhulina, Y. , Udumyan, R. , Tysk, C. & Halfvarson, J. (2021). Mortality in patients with Crohn's disease in Örebro, Sweden 1963-2010. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1-7.
Amcoff, K. , Cao, Y. , Zhulina, Y. , Lampinen, M. , Halfvarson, J. & Carlson, M. (2019). Prognostic significance of faecal eosinophil granule proteins in inflammatory bowel disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 54 (10), 1237-1244.
Eriksson, C. , Henriksson, I. , Brus, O. , Zhulina, Y. , Nyhlin, N. , Tysk, C. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2018). Incidence, prevalence and clinical outcome of anaemia in inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 48 (6), 638-645.
Amcoff, K. , Cao, Y. , Zhulina, Y. , Lampinen, M. , Halfvarson, J. & Carlson, M. (2018). Prognostic significance of eosinophil granule proteins in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S181-S182.
Eriksson, C. , Cao, Y. , Rundquist, S. , Zhulina, Y. , Henriksson, I. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2017). Changes in medical management and colectomy rates: a population-based cohort study on the epidemiology and natural history of ulcerative colitis in Orebro, Sweden, 1963-2010. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 46 (8), 748-757.
Eriksson, C. , Cao, Y. , Rundquist, S. , Zhulina, Y. , Henriksson, I. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2017). Editorial: do thiopurines and biologics decrease the risk of colectomy? Authors' reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 46 (9), 897-898.
Zhulina, Y. , Cao, Y. , Amcoff, K. , Carlson, M. , Tysk, C. & Halfvarson, J. (2016). Faecal calprotectin for the prediction of relapse in inactive inflammatory bowel disease: authors' reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 44 (7), 770-771.
Zhulina, Y. , Cao, Y. , Amcoff, K. , Carlson, M. , Tysk, C. & Halfvarson, J. (2016). Prognostic significance of serial faecal calprotectin in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's & Colitis, 10 (Suppl. 1), S315-S318.
Zhulina, Y. , Udumyan, R. , Tysk, C. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2016). The changing face of Crohn’s disease: a population-based study of the natural history of Crohn’s disease in Örebro, Sweden 1963-2005. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 51 (3), 304-313.
Burisch, J. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Brinar, M. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Shonova, O. , Vind, I. & et al. (2014). East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort. Gut, 63 (4), 588-597.
Burisch, J. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Turk, N. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Bortlik, M. , Shonova, O. & et al. (2014). Environmental factors in a population-based inception cohort of inflammatory bowel disease patients in Europe: An ECCO-EpiCom study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (7), 607-616.
Burisch, J. , Vegh, Z. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Turk, N. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Bortlik, M. & et al. (2014). Health care and patients' education in a European inflammatory bowel disease inception cohort: an ECCO-EpiCom study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (8), 811-818.
Burisch, J. , Weimers, P. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Vucelic, B. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Bortlik, M. & et al. (2014). Health-related quality of life improves during one year of medical and surgical treatment in a European population-based inception cohort of patients with Inflammatory Bowel Disease: An ECCO-EpiCom study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (9), 1030-1042.
Burisch, J. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Turk, N. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Shonova, O. , Vind, I. & et al. (2014). Initial Disease Course and Treatment in an Inflammatory Bowel Disease Inception Cohort in Europe: The ECCO-EpiCom Cohort. Inflammatory Bowel Diseases, 20 (1), 36-46.
Zhulina, Y. , Udumyan, R. , Henriksson, I. , Tysk, C. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2014). Temporal trends in non-stricturing and non-penetrating behaviour at diagnosis of Crohn's disease in Örebro, Sweden: a population-based retrospective study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (12), 1653-1660.
Zhulina, Y. , Hahn-Strömberg, V. , Shamikh, A. , Peterson, C. G. B. , Gustavsson, A. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Bohr, J. & et al. (2013). Subclinical Inflammation with Increased Neutrophil Activity in Healthy Twin Siblings Reflect Environmental Influence in the Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory Bowel Diseases, 19 (8), 1725-1731.
Zhulina, Y. , Hahn Strömberg, V. , Shamikh, A. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Bodin, L. & et al. (2012). Aktiverad NFkB i colonbiopsier hos tvillingar med inflammatorisk tarmsjukdom. Gastrokuriren, 17 (37), PO-27-PO-27.
Zhulina, Y. , Carlson, M. , Peterson, C. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Bodin, L. , Tysk, C. & Halfvarson, J. (2011). Fekalt calprotectin hos tvillingar med inflammatorisk tarmsjukdom. Gastrokuriren, 16 (29), PO-09-PO-09.
Zhulina, Y. , Lindberg, E. , Sjöberg, M. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Eriksson, C. , Johansson, I. , van Nieuwenhoven, M. A. & et al. (2011). Inflammatorisk tarmsjukdom i Örebro 2010: en epidemiologisk uppdatering. Gastrokuriren, 16 (29), PO-10-PO-10.
Zhulina, Y. , Hahn Strömberg, V. , Shamikh, A. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Bodin, L. & et al. (2011). NFkB is activated in colonic mucosa of healthy co-twins to twins with inflammatory bowel disease. Gut, 60 (Suppl 3), A290-A290.
Zhulina, Y. , Carlson, M. , Peterson, C. G. , Tysk, C. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Bodin, L. & Halfvarson, J. (2009). Subclinical inflammation due to environmental exposure in health co-twins to twins with inflammatory bowel disease. Gastroenterology, 136 (5), A20-A20.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Zhulina, Y. (2016). Chrohn's disease: aspects of epidemiology, clinical course, and faecal calprotectin. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Manuskript

Eriksson, C. , Henriksson, I. , Brus, O. , Zhulina, Y. , Nyhlin, N. , Tysk, C. & Montgomery, S. Incidence, prevalence, and clinical outcome of anaemia in inflammatory bowel disease : A population-based cohort study.
Amcoff, K. , Cao, Y. , Zhulina, Y. , Lampinen, M. , Halfvarson, J. & Carlson, M. Prognostic significance of eosinophile granule proteins in inflammatory bowel disease.
Zhulina, Y. , Cao, Y. , Amcoff, K. , Carlsson, M. , Tysk, C. & Halfvarson, J. Prognostic significance of faecal calprotectin in patients with inactive inflammatory bowel disease.