This page in English

Yaroslava Zhulina

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0736 462641, 0586 66737

Rum: -

Yaroslava Zhulina

Forskningsämne

Om Yaroslava Zhulina

Yaroslava Zhulina är sedan 2010 registrerad doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet med ett doktorandarbete om ”Crohns sjukdom; studier av epidemiologi och fekalt calprotectin”. Hon är verksam som specialist i internmedicin och gastroenterologi/hepatologi vid Karlskoga lasarett, Region Örebro län.

Huvudhandledare är docent Jonas Halfvarson och biträdande handledare är adjungerad professor Curt Tysk.

Avhandlingsarbete fokuserar dels på epidemiologiska aspekter av Crohns sjukdom och inflammatoriska biomarkörer, sasom fekalt calprotectin (FC).

Delarbete I är en fortsättning på den tidigare epidemiologisk studie av Crohns sjukdom under perioden 1963-1987 som utförts vid Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). I det deskriptiva epidemiologiska arbetet har Yaroslava Zhulina studerat sjukdomens fenotypiska bild vid diagnos liksom incidens och prevalens över tid inom USÖs primära upptagningsområde.

Delarbete II är är en vidareutveckling av tvillingstudier tidigare utförda vid Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken, USÖ. Yaroslava Zhulina påvisar en subklinisk inflammation hos kliniskt friska tvillingsyskon till tvillingar med IBD, utifrån analys av NFkB, FC och myeloperoxidas.

Delarbete III värderar förändringar i fenotyp av Crohns sjukdom, behov av farmakologisk och kirurgisk behandling från diagnos och upp till fem år efter diagnos över tid, det vill säga hos patienter diagnostiserade under olika tidsperioder. Arbetet studerar longitudinella förändringar i ”naturalförloppet” och eventuella associationer mellan terapi och fenotyp av Crohns sjukdom från diagnos upp till fem år efter diagnos.

Delarbete IV är ytterligare en delstudie avseende FC, men primära frågeställningen att värdera huruvida regelbunden monitorering av FC kan prediktera kliniskt skov hos patienter med IBD.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Amcoff, K. , Cao, Y. , Zhulina, Y. , Lampinen, M. , Halfvarson, J. & Carlson, M. (2019). Prognostic significance of faecal eosinophil granule proteins in inflammatory bowel disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 54 (10), 1237-1244.
Eriksson, C. , Henriksson, I. , Brus, O. , Zhulina, Y. , Nyhlin, N. , Tysk, C. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2018). Incidence, prevalence and clinical outcome of anaemia in inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 48 (6), 638-645.
Amcoff, K. , Cao, Y. , Zhulina, Y. , Lampinen, M. , Halfvarson, J. & Carlson, M. (2018). Prognostic significance of eosinophil granule proteins in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S181-S182.
Eriksson, C. , Cao, Y. , Rundquist, S. , Zhulina, Y. , Henriksson, I. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2017). Changes in medical management and colectomy rates: a population-based cohort study on the epidemiology and natural history of ulcerative colitis in Orebro, Sweden, 1963-2010. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 46 (8), 748-757.
Eriksson, C. , Cao, Y. , Rundquist, S. , Zhulina, Y. , Henriksson, I. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2017). Editorial: do thiopurines and biologics decrease the risk of colectomy? Authors' reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 46 (9), 897-898.
Zhulina, Y. , Cao, Y. , Amcoff, K. , Carlson, M. , Tysk, C. & Halfvarson, J. (2016). Faecal calprotectin for the prediction of relapse in inactive inflammatory bowel disease: - authors' reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 44 (7), 770-771.
Zhulina, Y. , Cao, Y. , Amcoff, K. , Carlson, M. , Tysk, C. & Halfvarson, J. (2016). Prognostic significance of serial faecal calprotectin in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's & Colitis, 10 (Suppl. 1), S315-S318.
Zhulina, Y. , Udumyan, R. , Tysk, C. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2016). The changing face of Crohn’s disease: a population-based study of the natural history of Crohn’s disease in Örebro, Sweden 1963-2005. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 51 (3), 304-313.
Burisch, J. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Brinar, M. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Shonova, O. , Vind, I. & et al. (2014). East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort. Gut, 63 (4), 588-597.
Burisch, J. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Turk, N. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Bortlik, M. , Shonova, O. & et al. (2014). Environmental factors in a population-based inception cohort of inflammatory bowel disease patients in Europe: An ECCO-EpiCom study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (7), 607-616.
Burisch, J. , Vegh, Z. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Turk, N. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Bortlik, M. & et al. (2014). Health care and patients' education in a European inflammatory bowel disease inception cohort: an ECCO-EpiCom study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (8), 811-818.
Burisch, J. , Weimers, P. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Vucelic, B. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Bortlik, M. & et al. (2014). Health-related quality of life improves during one year of medical and surgical treatment in a European population-based inception cohort of patients with Inflammatory Bowel Disease: An ECCO-EpiCom study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (9), 1030-1042.
Burisch, J. , Pedersen, N. , Cukovic-Cavka, S. , Turk, N. , Kaimakliotis, I. , Duricova, D. , Shonova, O. , Vind, I. & et al. (2014). Initial Disease Course and Treatment in an Inflammatory Bowel Disease Inception Cohort in Europe: The ECCO-EpiCom Cohort. Inflammatory Bowel Diseases, 20 (1), 36-46.
Zhulina, Y. , Udumyan, R. , Henriksson, I. , Tysk, C. , Montgomery, S. & Halfvarson, J. (2014). Temporal trends in non-stricturing and non-penetrating behaviour at diagnosis of Crohn's disease in Örebro, Sweden: a population-based retrospective study. Journal of Crohn's & Colitis, 8 (12), 1653-1660.
Zhulina, Y. , Hahn-Strömberg, V. , Shamikh, A. , Peterson, C. G. B. , Gustavsson, A. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Bohr, J. & et al. (2013). Subclinical Inflammation with Increased Neutrophil Activity in Healthy Twin Siblings Reflect Environmental Influence in the Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory Bowel Diseases, 19 (8), 1725-1731.
Zhulina, Y. , Hahn Strömberg, V. , Shamikh, A. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Bodin, L. & et al. (2012). Aktiverad NFkB i colonbiopsier hos tvillingar med inflammatorisk tarmsjukdom. Gastrokuriren, 17 (37), PO-27-PO-27.
Zhulina, Y. , Carlson, M. , Peterson, C. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Bodin, L. , Tysk, C. & Halfvarson, J. (2011). Fekalt calprotectin hos tvillingar med inflammatorisk tarmsjukdom. Gastrokuriren, 16 (29), PO-09-PO-09.
Zhulina, Y. , Lindberg, E. , Sjöberg, M. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Eriksson, C. , Johansson, I. , van Nieuwenhoven, M. A. & et al. (2011). Inflammatorisk tarmsjukdom i Örebro 2010: en epidemiologisk uppdatering. Gastrokuriren, 16 (29), PO-10-PO-10.
Zhulina, Y. , Hahn Strömberg, V. , Shamikh, A. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Bodin, L. & et al. (2011). NFkB is activated in colonic mucosa of healthy co-twins to twins with inflammatory bowel disease. Gut, 60 (Suppl 3), A290-A290.
Zhulina, Y. , Carlson, M. , Peterson, C. G. , Tysk, C. , Gustavsson, A. , Bohr, J. , Bodin, L. & Halfvarson, J. (2009). Subclinical inflammation due to environmental exposure in health co-twins to twins with inflammatory bowel disease. Gastroenterology, 136 (5), A20-A20.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Zhulina, Y. (2016). Chrohn's disease: aspects of epidemiology, clinical course, and faecal calprotectin. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Manuskript

Eriksson, C. , Henriksson, I. , Brus, O. , Zhulina, Y. , Nyhlin, N. , Tysk, C. & Montgomery, S. Incidence, prevalence, and clinical outcome of anaemia in inflammatory bowel disease : A population-based cohort study.
Amcoff, K. , Cao, Y. , Zhulina, Y. , Lampinen, M. , Halfvarson, J. & Carlson, M. Prognostic significance of eosinophile granule proteins in inflammatory bowel disease.
Zhulina, Y. , Cao, Y. , Amcoff, K. , Carlsson, M. , Tysk, C. & Halfvarson, J. Prognostic significance of faecal calprotectin in patients with inactive inflammatory bowel disease.