AI.ALL

Robothand och människohand

Målet med AI.ALL är att föra samman och skapa mötesplatser för forskare, företag och tekniska utvecklare. Huvudfokus är att stötta små och medelstora företag (SME) med högkvalitativ forskning och ge dem tillgång till innovationsmiljön vid ORU Innovation Arena.

Det regionala utvecklingsprojektet AI.ALL startade den 1 januari 2021, och pågår till 30 april 2023.

Det koordineras av AI Impact Lab vid Örebro universitet, och sker i samverkan med Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar hälften av den totala budgeten på 14,8 miljoner kronor. Region Örebro län står för 3,7 miljoner kronor, och den resterande delen är medfinansierad av Örebro universitet, Epiroc och Saab.

Inom projektet görs pilotprojekt med företag från vitt skilda branscher, men med en gemensam nämnare; de ska alla ta hjälp av artificiell intelligens (AI) för att lösa sina utmaningar.

I varje pilot finns forskare från Örebro universitet och minst två företag. Minst ett av företagen måste vara ett SME-företag. Syftet är att akademi, näringsliv och offentlig sektor stärker varandra med nya kunskaper i samarbeten mellan företag, kommuner, Region Örebro län och Örebro universitet.

Exempel på tidigare projekt

Robotlabbet på Örebro universitet är en av innovationsmiljöerna. Där finns demonstrationsmiljöer för att visa upp verksamheten, och uppmuntra företag att testa nya metoder inom AI. Där går det också att se exempel på tidigare delprojekt och samarbeten mellan universitetet, näringslivet och den offentliga sektorn. Projektägare är AI Impact Lab som är kopplat till AI-ekosystemet i Sverige.

Pilotprojekten ska vässa AI-kunnandet i Region Örebro län, och öka konkurrenskraften hos medverkande företag. Målet är att samarbetena ska leda till att nya AI-baserade produkter når marknaden. På lång sikt räknar vi med att kunna använda AI på helt nya sorters problem, som har direkt inverkan på de utmaningar vi står inför. I första hand ligger satsningarna på områdena hållbara städer, hälsa och smart industri.

Fokuserar på mänsklig syn

Stort fokus riktas mot vad som är bäst för slutanvändarna av de produkter och tjänster som skapas inom AI.ALL. Många gånger handlar det om sektorer som inte är vana att integrera AI, och för yrken som inte nödvändigtvis är kända som högteknologiska. Genom att fokusera på mänsklig syn får också en större variation av slutanvändare upp ögonen för nyttan av AI och autonoma system.

Vi tar in pilotprojekt löpande, vill du veta mer fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig.

Ett samarbete mellan:

Syftet med AI.ALL är tvådelat: Dels att ge forskare möjlighet att validera och applicera idéer inom artificiell intelligens genom att arbeta tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Dels att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att accelerera sitt användande av AI. Totalt kommer AI.ALL att testa tio case eller delprojekt.

Är du och ditt företag intresserade av att delta eller veta mer om projektet? Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi er!

Vänligen anmäl ditt intresse här

Vilket/vilka områden vill du veta mer om?

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som ärendet hanteras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta ansvarig för AI.ALL.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.

Projektsamordnare

Anna Töndel

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anna Töndel

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: -

Anna Töndel