AI.ALL

Kollage med olika AI-tillämpningar.

AI.ALL ska verka för hållbar tillväxt och konkurrenskraft genom att visa på nyttan med AI och accelerera användandet av AI, samt bidra till innovationskraften hos företagen i vår region och i östra Mellansverige (ÖMS). AI.ALL är ett verktyg för interaktion mellan samhälle, forskning, teknisk utveckling och innovation.

Det regionala utvecklingsprojektet AI.ALL* startade den 1 mars 2023, och pågår till 28 februari 2026.

Det koordineras av AI Impact Lab vid Örebro universitet, och sker i samverkan med Saab, Epiroc, Akademiska Hus, Schunk, SCB, Billerud och Örebro universitet Holding AB. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län.

Medfinansieras av EU

Den första omgången av det regionala utvecklingsprojektet AI.ALL inleddes 2021 och avslutades under våren 2023. Nu fortsätter AI.ALL med ännu fler samarbetspartners och nya fokusområden.

Projektet ska vidareutveckla tidigare casemetodik genom att bygga nätverk och ekosystem med koppling till utmaningar inom områdena smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning, välfärd och e-hälsa samt hållbar utveckling.

Inom AI.ALL genomförs pilotprojekt tillsammans med företag och offentlig sektor från olika branscher. I varje pilot, som sträcker sig mellan sex till tolv månader, finns forskare från Örebro universitet och minst två externa aktörer med.

Arbetet följer en innovationsprocess i tre steg:

  • Identifiera. I ett första steg identifieras utmaningar med koppling till områdena smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning, välfärd och e-hälsa med behov av innovativa AI-lösningar. Detta görs tillsammans med nätverk, ekosystem och andra ÖMS-initiativ.
  • Testa.Vi skapar en gemensam bild av vilken data som finns och vilken data som eventuellt behöver tillgängliggöras för att ta fram en prototyp av vald AI-innovation och eventuella juridiska/etiska aspekter kring detta. Projektbeskrivningen fokuserar på syfte, mål och AI-utveckling och omfattar ett antal kriterier. Varje pilot bedöms av AI.ALL:s styrgrupp och väljs ut och kvalitetssäkras med stöd av en checklista.
  • Utvärdera. I det sista och avslutande steget tittar teamet på hur idén kan tas vidare. Vi matchar projektgruppen med spetskompetenser (för att till exempel arbeta vidare med datan), vägleder i arbetet med att söka lämplig mjuk finansiering och tar fram en plan för framtida strategiska beslut för AI-innovationen.

Ett samarbete mellan:

Är du och ditt företag intresserat av att samverka eller veta mer om AI.ALL*? Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi er!

Vänligen anmäl ditt intresse här

Vilket/vilka områden vill du veta mer om?

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som ärendet hanteras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta ansvarig för AI.ALL.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.

Projektsamordnare

Anna Töndel

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Anna Töndel

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: IA201

Anna Töndel