Autodive

I AutoDive jobbade forskarna med att ge ögon till Saabs undervattensrobotar. Målet var att robotarna ska kunna identifiera sin omgivning samtidigt som en eller flera operatörer kan ta över kontrollen och fjärrstyra dem.

Autodive, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Smart industri.

Projekttid: januari 2020-augusti 2020.

Tekniska ledare: Da Sun och Andrey Kiselev.

Status: Avslutat

För att lösa en svår uppgift i en otillgänglig miljö krävs att olika sorters robotar kan kommunicera mellan varandra. Undervattensrobotarna används bland annat inom industrier som gas, olja, och telekommunikation. Deras förmåga att kommunicera med människor och andra robotar gör det möjligt att snabbt åtgärda fel som uppstår. De är också viktiga i känsliga vatten som inte får förorenas, som vattentankar och marina miljöer.  

Läs mer här.