Basplattform för bearbetning och analys i samverkan (Balsam)

Basplattform för bearbetning och analys i samverkan.

Den snabba digitaliseringen av samhället innebär att dataekosystemet kontinuerligt fylls på med nya datakällor. För att bearbeta och analysera dessa behövs datalabb som ger stöd för att bearbetningen sker på ett kvalitetssäkrat och säkert sätt och som samtidigt möjliggör för flera aktörer att samarbeta i datalabben. Genom att bygga på väletablerade, öppna initiativ ska projektet leverera en basplattform för bearbetning och analys som kan användas som språngbräda för att snabbt kunna etablera nya datalabb.

Samverkansprojektet Basplattform för bearbetning och analys i samverkan (Balsam) startade den 15 oktober 2021 och pågår till 31 augusti 2024. Projektets budget är 7,6 miljoner kronor och finansieras av Vinnova. 

Projektet drivs av SCB, Örebro universitet och AI Sweden. 

För att kunna dra nytta av de nya datakällor som skapas i dataekosystemet behövs tillgång till stöd för bearbetning och analys av data. Dataekosystemet överskrider av naturliga skäl både organisatoriska och geografiska gränser, och var och hur dataanalys kan utföras behöver anpassas utifrån tillgång till data och behov i samhället.

Allt fler samarbeten kring databearbetning och analys kommer framöver involvera flera aktörer både från offentlig och privat sektor. Detta samtidigt som frågor avseende sekretess, säkerhet, datakvalitet och etik blir allt viktigare i takt med att datamängderna ökar.

Med en verkstad som ska fungera som en basplattform med funktionalitet för bearbetning och analys, ges förutsättningar för att kunna initiera nya datalabb med möjlighet till samarbeten.

Basplattformen bygger på etablerade öppna källkods-initiativ för bearbetning och analys tillsammans med stöd för att flera aktörer ska kunna samarbeta i datalabben som skapas. På det sättet kommer projektets resultat att fungera som en språngbräda för många organisationer som behöver stöd med att komma igång eller förbättra stödet för bearbetning och analys.

Resultatet från projektet levereras i form av öppen källkod. Detta möjliggör för andra aktörer att samarbeta i fortsatt utveckling eller att situationsanpassa basplattformen utifrån specifika behov.

Ett samarbete mellan:

Verksamhetsansvarig

Camilla Ulvmyr

Befattning: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr