Corob

Inom Corob tittade vi på hur olika sorters robotar, exempelvis drönare och en markrobot, kan kommunicera med varandra och dela information för att lösa ett gemensamt uppdrag. 

Corob, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Smart industri.

Projekttid: mars 2019-november 2019.

Teknisk ledare: Martin Längkvist.

Status: Avslutat

För samarbetspartnern Saab Dynamics är målsättningen att utveckla en AI som gör robotar mer självständiga och bättre på att samarbeta. Tekniken ska kunna användas för att exempelvis samordna flottor av undervattensrobotar. Detta gemensamma ”språk” för robotarna som testats inom AI.MEE är ett viktigt första steg.

Läs mer här.