Digitwin 2.0

Inom Digitwin 2.0 samlade vi in data via sensorer och kameror, och skapade en digital tvilling som med hjälp av artificiell intelligens kan förutspå framtida händelser och skapa en mer hållbar och trygg stadsmiljö.

Digitwin 2.0, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Smart stad/samhällsutveckling.

Projekttid: maj 2019-augusti 2020.

Teknisk ledare: Hadi Banaee.

Status: Avslutat

Det finns ett stort intresse från flera parter inom regionen för systemet som samlar in data via sensorer och kameror. Framförallt fastighetsindustrin har visat intresse, men även offentlig sektor.

Projektet fortgår nu genom Digitwin 2.0 extended via projektet AI.ALL på Örebro universitet.

Läs mer här.