Klimatneutrala Örebro 2030

Klimatneutrala Örebro 2030.

Örebro kommunkoncern ska vara klimatneutral år 2030 och klimatpositiv 2040. Det är målet när staden blir en av 23 städer i programmet Viable Cities med stöd från Energimyndigheten. Örebro universitet bidrar – inte minst med forskning inom artificiell intelligens och samhällsvetenskap.

Samverkansprojektet Klimatneutrala Örebro 2030 startade den 1 oktober 2021 och pågår till 30 september 2024. Projektets budget är 9,8 miljoner kronor, varav 4,9 miljoner finansieras av Energimyndigheten.

I nätverket ingår Örebro universitetet, Örebro kommun, E.ON, Örebro föreningsråd och Örebrobostäder. De kommer att samarbeta med Naturskyddsföreningen, Bilda, Sweco med flera. 

 

Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställning i städer med en total budget på över 200 miljoner kronor och en del av programmet Viable Citites, som samordnas av KTH.

Nätverket Ett sammankopplat Örebro tar fram digital teknik för en smart stad med hjälp av artificiell intelligens, digitala tvillingar och Internet of Things. Tekniken behövs för att lösa stora utmaningar när det gäller transport, energi och bostäder och här spelar universitetet en viktig roll.

– Universitetet kommer också bidra med kunskap om klimatpåverkan kopplat till förändrade beteenden och konsumtion, säger Magnus Boström, professor i miljösociologi och en av forskarna som deltar i projektet.

I Viable Cities-projektet ska universitetet ansvara för medborgardialoger för att säkerställa att alla röster blir hörda och en del i en bredare beslutsprocess.

Örebro universitet kommer också bidra genom verksamheter som Social Impact Lab och AI Impact Lab – där forskare arbetar med att omvandla forskning till innovationer som kommer till nytta i samhället.

– Det känns spännande att även AI Impact Lab kommer vara en del i uppbyggnaden av Örebro som en klimatneutral stad 2045 med nya lösningar baserade på tillämpad AI, säger Mikael Klintberg, en av verksamhetsledarna för samverkansplattformen AI Impact Lab vid Örebro universitet.

Ett samarbete mellan:

Verksamhetsansvarig

Mikael Klintberg

Befattning: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Mikael Klintberg

E-post:

Telefon: 0767 614443

Rum: IA201

Mikael Klintberg