This page in English

Organisera och dela referenser i Zotero

Har du många referenser är det bra att organisera dem i olika mappar.

Skapa en mapp genom att klicka på Ny samling (gula mappen med plus-tecknet längst upp till vänster). Fyll i namnet på samlingen. Sedan kan du dra och släppa referenser i mappen.

För att dela referenser med andra klickar du på ikonen för Nytt bibliotek (bruna mappen med plus-tecknet) och väljer Ny grupp. Du kan välja mellan privat, offentlig eller stängd grupp. För att kunna skapa grupp måste du vara inloggad på ditt Zotero-konto.

Gruppfunktionen är även användbar ifall du växlar mellan att skriva på svenska och engelska. Ord som redaktör och upplaga blir rätt när du byter språk, men informationen som finns i de olika fälten för en referens översätts inte. Om du till exempel har fyllt i Doktorsavhandling under Uppsatstyp för en referens skapar du en kopia av referensen till den engelska texten och anger PhD thesis istället.