Nationella forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria

Bild på Domaringen förr i tiden

Under 2020 startar den nationella forskarskolan ”Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK)”.

Forskarskolan, som finansieras av Vetenskapsrådet, är en unik satsning på utbildningshistorisk forskning som syftar till att ge ett grundläggande bidrag till det internationella utbildningshistoriska forskningsfältet genom att utveckla forskningsinriktningen ”tillämpad utbildningshistoria.” Inriktningen avser forskning om utbildningens och undervisningens historia som på olika sätt bidrar till en ökad förståelse för brännande utbildningspolitiska frågor i vår samtid. Det är alltså en forskarskola för den som vill förstå varför vårt skolväsende ser ut som det gör idag, vill nyansera bilden av ”skolan förr” som saluförs i media, eller visa på de konflikter och orättvisor som kännetecknat utbildningens historia. Sammanlagt omfattar forskarskolan nio doktorander.

Forskarskolans organisation

Forskarskolan är ett samarbete mellan de fyra främsta utbildningshistoriska forskningsmiljöerna i Sverige. Föreståndare är Johannes Westberg, och dess styrgrupp består av Joakim Landahl, Anna Larsson, Esbjörn Larsson och Daniel Lindmark.

Till forskarskolan finns också knuten en internationell referensgrupp som i nuläget består av följande forskare: prof. Marcelo Caruso (Humboldt, Berlin; transnationell historia); prof. Christian Ydesen och prof. Mette Buchardt (Ålborg; skolreformer, transnationell historia); Prof. Merethe Roos (Universitetet i Sørøst-Norge; läromedelshistoria); prof. Stephanie Spencer (Winchester; women’s education, applied history); assistant prof. Gabriele Cappelli (University of Siena; economic history of schooling); prof. Eckhardt Fuchs (chef för Georg Eckert Institute for International Textbook Research i Braunschweig); prof. Ian Grosvenor (Birmingham; utbildning, materiell kultur, rasism, identitet och public engagement); Associate prof. Anna Clark (Sydney; historiebruk); forskningsledare Michael Geiss (Zürich; skolreformer, yrkesutbildning).