Forskningsprojekt inom TKP

En dator en elev

Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser, TKP, får en flygande start med sex miljoner kronor till forskningen kring projektet En dator en elev. Det är i samverkan mellan ämnena Informatik och Pedagogik som Handelshögskolan vid Örebro universitet och Högskolan Dalarna fått pengar till projektet.

– Det här är en drömstart för forskarskolan, säger professor Åke Grönlund vid Örebro universitet, som är projektledare och föreståndare för TKP. Dessutom innebär det ett ytterligare fördjupat samarbete mellan högskolorna.

Det är elva kommuner som deltar i projektet. Elever på högstadiet och gymnasiet har fått varsin egen dator. Högskolorna ska nu se vilken effekt det har på elevers lärande och utveckling, på pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem. 
Allt har som syfte att lära och sprida erfarenheter och målet är att kunna identifiera vilka effekter En elev en dator haft för de inblandade.

Från första januari 2011 kommer forskarskolan TKP att ha 13 doktorander och ett tiotal seniorforskare knutna till sig. Alla kommer på ett eller annat sätt att vara knutna till det här projektet, som löper under tre år.

– Alla kommer inte att skriva sina avhandlingar om det här, men det kan till exempel vara en del av en metodkurs att lösa vissa uppgifter till projektet, säger Åke Grönlund.

Den nya forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser ska studera ICT (Information and Communication Technology) och lärande. Under hösten pågår rekrytering av doktorander till forskarskolan.