Bakterie-inducerad inflammation

iRiSC har stort intresse av att undersöka hur värd - mikrob samspelet avgör varför vissa individer utvecklar en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lindrigt vid samma infektion. Genetiska faktorer samt immunologisk modulering antingen av kroppens egna celler men även av bakterierna spelar in i denna komplexa balansakt.