Om iRiSC

iRiSC startade 2013 av forskare inom inflammation/infektionsforskning vid Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus i samarbete med nationella och internationella forskarkollegor. Syftet var att skapa en plattform där vår kompletterande vetenskapliga kompetens och kunskap genererar förutsättningar för långsiktiga samarbeten samt skapar en bra grogrund för nya innovativa forskningsprojekt, som är nydanande och på hög internationell nivå.

iRiSC är en forskargrupp av translationell karaktär och länkar biomedicinsk kunskap med klinisk erfarenhet. Tillsammans besitter vi stor kunskap om såväl bakterier och partiklar som om sjukdomsmekanismer och signalsystem i vårt medfödda immunförsvar.

Målet med forskningen som bedrivs vid iRiSC är att förstå immunförsvarets mekanismer för att kunna använda den kunskapen för att hitta strategier att modulera kroppens eget maskineri vid ett felreglerat, otillräckligt eller för kraftfullt inflammationssvar. Forskningen kan också hjälpa oss att identifiera riskindivider samt ger möjlighet till prevention och kontroll av olika miljöer, t.ex. ohälsosamma arbetsmiljöer. iRiSC fungerar därmed som en plattform för såväl forskarutbildning för våra doktorander, som för fördjupningsarbeten i biomedicin/medicin för studenter på grundutbildningsnivå.