Finansiärer

KK-stiftelsen logotyp.

KK-stiftelsen

Läs mer om KK-stiftelsen

Nykelfonden

Läs mer om nyckelfonden

Forte

Läs mer om Forte

Hjärt & Lungfonden

Läs mer om hjärt och lungfonden

Region Örebro läns Forskningskommitté

Läs mer om Region Örebro läns Forskningskommitté

Svenska Läkaresällskapet

Läs mer om Svenska Läkaresällskapet

Capio Forskningsstiftelse

Läs mer om Capio Forskningsstiftelse