Inflammations-medierade sjukdomar

Inflammation är en bakomliggande orsak till flera av våra vanligaste folksjukdomar. iRiSC undersöker hur felreglerad inflammation kan ge upphov till bl.a. hjärtkärlsjukdom, typ-2 diabetes, olika typer av hudsjukdomar samt auto-inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vi undersöker också vilken roll det medfödda immunförsvaret har vid den ärftliga sjukdomen cystisk fibros.