Steril Inflammation

När små partiklar kommer ner i lungorna sker det en retning som kan leda till allvarligare åkommor än besvärlig hosta. Det har visats att systemisk inflammation leder till hjärt-kärl-sjukdom. Vi intresserar oss bla. för hur luften i olika industriella lokaler påverkar arbetarnas hälsa och hur det kommer sig att tex. gjuteriarbetare oftare drabbas av hjärt-kärlsjukdom än andra grupper i samhället.