This page in English

Chemical Biology Workshop: Drug & Biomarker Discovery, Aten, 23–25 november 2023

Från vänster: Marianne Haug, Maria Chatzidaki, Magnus Grenegård, Madelene Lindkvist, Karin H Franzén, Maria Zervou tillsammans med NHRF’s direktör och ordförande Professor Dimosthenis A. Sarigiannis.

Från vänster: Marianne Haug, Maria Chatzidaki, Magnus Grenegård, Madelene Lindkvist, Karin H Franzén, Maria Zervou tillsammans med NHRF’s direktör och ordförande Professor Dimosthenis A. Sarigiannis.

Magnus Grenegård, Karin H Franzén, Madelene Lindkvist och Marianne Haug deltog i Chemical Biology Workshop: Drug & Biomarker Discovery, arrangerad av National Hellenic Research Foundation (NHRF) i Aten till minne av Dr Michael Alexis, tidigare forskare emeritus vid NHRF.

NHRF är ett av de största forskningscentra i Grekland och grundades 1958. Docent Karin H Franzén och professor Magnus Grenegård vid Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet har ett etablerat samarbete med Dr Maria Koufaki och Dr Maria Zervou vid NHRF om effekten av purin-piperazinanaloger om vaskulär inflammation och trombos. På workshopen höll Magnus Grenegård en föreläsning med titeln ”Farmacological characterization of nitrate ester bearing 6-piperazinyl-purine analogues” och presenterade om purinanalogernas roll för hemostas och vaskulär inflammation.
 
- Det här är ett utmärkt exempel på sann translationell medicin och ett tvärvetenskapligt samarbete mellan CVRC vid Örebro universitet och NHRF. Tillsammans arbetar vi med nya läkemedelskandidater i tidig pipeline för läkemedelsupptäckt, inklusive design, syntes, in silico modellering och preklinisk utvärdering av nya bioaktiva substanser, säger Magnus Grenegård.

Gruppen från ORU och NHRF som håller på att gemensamt studera purin-piperazin analoger i vaskulära system. Från vänster: Maria Zervou (NHRF), Marianne Haug (ORU), Karin H Franzén (ORU), Magnus Grenegård (ORU), Maria Koufaki (NHRF), Madelene Lindkvist (ORU), Theano Fotopoulou (NHRF)

Gruppen från ORU och NHRF som håller på att gemensamt studera purin-piperazin analoger i vaskulära system. Från vänster: Maria Zervou (NHRF), Marianne Haug (ORU), Karin H Franzén (ORU), Magnus Grenegård (ORU), Maria Koufaki (NHRF), Madelene Lindkvist (ORU), Theano Fotopoulou (NHRF).

Karin H Franzén leder projektet om biologisk utvärdering av hämning av vaskulär inflammation genom purinanaloger, initierat 2015 av Dr Maria Koufaki, NHRF, som ansvarar för kemisk syntes. Sedan dess har Dr Maria Zervou anslutit till projektet och är ansvarig för in silico studier, utförda vid NHRF. Madelene Lindkvist, post doc, och Marianne Haug, doktorand vid CVRC arbetar i projektet. Gruppen har flera projekt på gång och samarbetet kring purin-piperazin-analoger har hittills resulterat i två doktorsavhandlingar, publicerade artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter, flera gemensamt skrivna anslagsansökningar och masteruppsatser.
 
- Inom ramen för samarbetet har vi den fantastiska möjligheten att kombinera de specifika expertkompetenserna vid NHRF och CVRC vid Örebro Universitet. Samarbetet med forskarna vid NHRF är mycket uppskattat; vi kompletterar varandra väldigt fint och vi hoppas att vi kan fortsätta och även utöka samarbetet mellan Örebro universitet och NHRF, säger Karin H Franzén.
 
Under workshopen fanns också flera möjligheter till nätverkande och interaktion med internationella forskare. Delegationen från CVRC träffade också NHRF:s direktör och styrelseordförande, professor Dimosthenis A. Sarigiannis.
 
- NHRF-samarbetet med Örebro universitet är ovärderligt för oss; det ger en viktig länk till den internationella akademin, samtidigt som den fokuserar på nyckelområden inom translationell biomedicinsk forskning, ett viktigt prioriterat område för det grekiska forskarsamhället. Kompletterande färdigheter, gemensam användning av toppmoderna verktyg och fortsatt vetenskapligt utbyte är grundpelare i ett internationellt konkurrenskraftigt forskning som bevisligen omsätter ny vetenskaplig kunskap till konkreta resultat som är till gagn för samhället. Vi är särskilt entusiastiska över de möjligheter till samarbeten som öppnar sig framför oss inom ramen för det helt nya NHRF Center of Excellence on cancer theranostics och NHRF-övergripande initiativ om kopplingen mellan miljö och människors hälsa som främjar precisionsmedicin och prevention, säger professor Dimosthenis A. Sarigiannis.
 
Karin H Franzéns och Magnus Grenegårds forskningsprojekt finansieras av KK-stiftelsens utlysning Synergi-21 om inflammation vid hjärt- och kärlsjukdomar och bröstcancer.
 
https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2022/ny-forskning-om-inflammation-i-samband-med-hjart--och-karlsjukdom-och-brostcancer/