This page in English

Forskargrupp

Cardiovascular Research Centre (CVRC) - translationell kardiovaskulär forskning

Forskning om sjukdomar i hjärta, blod och blodkärl

Sjukdomar som drabbar hjärta-kärl eller blod, så som åderförfettning/förkalkning, hjärtrytmrubbning, hjärtsvikt, blodpropp/blödning och blodcancer är vanliga orsaker till förtidig död i Sverige och andra industrialiserade länder. Förutom lidandet för patienten är kostnaden för samhället enorm och beräknades 2020 uppgå till över 60 miljarder. Det är således av största betydelse att stärka forskning som syftar att förbättra diagnostiken, behandlingen och förebyggandet av dessa sjukdomar.

Logotyp för CVRC

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Magnus Grenegård

Forskningsämne

Cardiovascular Research Centre (CVRC)  är en translationell forskningsgrupp vid Örebro Universitet och Universitetssjukhuset i Örebro/Region Örebro Län som arbetar med grundforskning, translationell och klinisk forskning. Målet är att identifiera nya mekanismer, riskfaktorer och behandlingsprinciper för bättre och effektivare diagnos, behandling och prevention av hjärt-kärl och blod-sjukdomar.

CVRCs övergripande strategi är att stödja interna och externa akademiska och industriella forskningssamarbeten och högkvalitativa masterutbildningar i det kardiovaskulära fältet. En huvuduppgift för denna större forskargruppering är att stödja ssk yngre medarbetare verksamma inom kardiovaskulära och inflammatoriska forskningsfälten genom gruppöverskridande aktiviteter så som journal clubs, forskningsdiskussioner och forskningsmöten. Även enskilda projekt och anknutna forskargrupper bedöms ha en särskild stor fördel av dessa aktiviteter. Ökad samverkan gynnar även uppkomst av helt nya forskningsprojekt med translationellt forskningsupplägg. CVRC har rankats som en stark forskningsmiljö av externa utvärderare.

På forskar- och projekt-sidorna ges utförligare presentationer av de olika forskarna och projekten inom nätverket. Du når dem via flikarna ovanför.

Finansiärer

  • AFA försäkringar
  • KK-Stiftelsen
  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Novo Nordisk
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län
  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet