Ny forskning om inflammation i samband med hjärt- och kärlsjukdom eller bröstcancer

Karin, Magnus och Anna promenerar i korridoren på Campus USÖ.

Karin H Franzén, Magnus Grenegård och Anna Göthlin-Eremo

Människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller bröstcancer har ofta en pågående inflammation som påverkar sjukdomen. Nu ska Örebroforskare undersöka hur nya läkemedel påverkar inflammationen – målet är att lägga grunden för bättre behandlingar. KK-stiftelsen, sju företag och Örebro universitet satsar 29 miljoner på detta.

Projektet får 12 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Företagen går in med 12 miljoner kronor och universitetet med 4,8 miljoner kronor. Projektet är en del av KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag.

Det är tre delprojekt som bildar en synergi. De handlar om inflammation i blodkärlen, blodpropp och bröstcancer. Alla tre finns inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre, CVRC.

– Det är läkemedelskandidater vi pratar om. Alltså läkemedel under utveckling, säger Magnus Grenegård, professor i biomedicin vid Cardiovascular Research Centre vid Örebro universitet.

En inflammation uppstår när kroppens immunförsvar reagerar på en skada eller infektion. Ibland blir den akuta inflammationen för kraftfull och i vissa fall blir inflammationen långvarig. I båda fallen, för kraftfull eller kronisk, blir inflammationen ett problem för kroppen i stället för ett försvar.

– Vi vill klargöra potentiella läkemedelskandidaters gynnsamma påverkan på inflammation vid olika sjukdomar. Vi undersöker sjukdomar som har snarlika inflammationsmekanismer – kärlsjukdomar, blodpropp och bröstcancer, säger Karin H Franzén, docent i biomedicin vid Örebro universitet.

Komma patienter till nytta

Fem företag bidrar med sina mest lovande kandidatsubstanser. Två bidrar med modellsystem för att studera läkemedelseffekter.

– Vi kommer bland annat att undersöka läkemedelseffekter i cell- och vävnadsmodeller för att lära oss mer om dessa kandidatsubstansers verkningsmekanismer. Förhoppningen är att läkemedlen på sikt ska komma patienter till nytta, säger Anna Göthlin-Eremo, forskare i biomedicin.

– De förväntade resultaten bedöms kunna driva forskningsfronten framåt och leda till kunskap om nya behandlingsalternativ inom området. Projektplanen har utarbetats gemensamt av forskargruppen och de medsökande företagen, och vi bedömer att nyttan för medverkande näringsliv är god, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

Projektet startar efter sommaren och inom kort kommer projektet att anställa en doktorand och en postdok.

De sju företagen som är med i projektet är: Aptahem, Attgeno, BioReperia, Buzzard Pharmaceuticals, Lipum, Thermo Fisher Scientific, Toleranzia. I projektet deltar också Linköpings universitet, Region Örebro län och National Hellenic Research Foundation i Aten.

Text och foto: Linda Harradine