This page in English

Forskningsprojekt

DIADEM - Distributed Information Acquisition and Decision-Making for Environmental Management

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2008 - 2011

Kontaktperson

Achim Lilienthal

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Forskare

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)